جغله در مسیر جنگل

جغله در مسیر جنگل

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: جغله در مسیر جنگل

نام هنرمند: احسان میرزائی فراهانی

تکنیک: نقاشی دیجیتال

سبک: فانتزی کودکانه

ابعاد اثر: 150×110

قیمت: غیرقابل فروش

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت