حفاظت از میراث کهن

حفاظت از میراث کهن

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: حفاظت از میراث کهن

نام هنرمند: فاطمه اصغری قره شیران

تکنیک: رنگ روغن

سبک: اکسپرسیونیسم

ابعاد اثر: 100×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت