دختر محلی

دختر محلی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دختر محلی

نام هنرمند: فاطمه اصغری قره شیران

تکنیک: رنگ روغن

سبک: اکسپرسیونیسم

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت