تابلو عکس فریاد

تابلو عکس فریاد

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: فریاد

نام هنرمند: احسان کاظمی

نوع اثر: عکس

سبک: Dramatic Black and White

ابعاد اثر: 35×50

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت