تابلوی نقاشی غسل

تابلوی نقاشی غسل

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: غسل

نام هنرمند: یوسف عبدی‌نژاد

تکنیک:

سبک: مینیاتور مدرن

ابعاد تابلو:

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت