تابلوی نقاشی ضربت خوردن حضرت علی (ع)

تابلوی نقاشی ضربت خوردن حضرت علی (ع)

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: ضربت خوردن حضرت علی

نام هنرمند: یوسف عبدی‌نژاد

تکنیک:

سبک: مینیاتور مدرن

ابعاد تابلو:

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت