همه چیز دربارهٔ مدیوم‌ها نقاشی

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

همه چیز دربارهٔ مدیوم‌ها نقاشی

texture medium / مدیوم بافت
این مدیوم موجب بافت می‌شود و به رنگ‌ها خصلت عمق و ساختار می‌دهد و برای خلق ساحل شنی وتنه درختان مناسب است. می‌توان تنها ویا با رنگ‌ها استفاده شود.

Permanent masking medium / چسب میسکیت دائمی
این مدیوم در هرجا که بکار رود آن قسمت را به طور دائمی در مقابل رنگ و آب محافظت می‌کند.می‌توان بصورت تنها یا با رنگ مخلوط کرد.

Blending medium / مدیوم مخلوط کردن
این مدیوم برای افزایش زمان خشک شدن رنگ است. وزمان بیشتری را برای مخلوط کردن رنگ فراهم میسازد. پس از مخلوط شدن با رنگ،بافت دانه دانه‌ای به رنگ می‌دهد.برای همه تکنیکها. و مناسب است.

Iridescent medium / مدیوم صدفی آبرنگ
این مدیوم درخشش صدف گونه‌ای به رنگ می‌بخشد .می‌توان با رنگ مخلوط کرد یا بر روی رنگ خشک شده کشید. تاثیر آن بیشتر روی رنگ‌های شفاف و زمینه‌های تیره است.

Artmasking fluid / چسب میسکیت
مایع پیگمنت دار مناسب برای مسکه کردن قسمتهای که نمی خواهیم رنگی شوند.

Aquapasto / مدیوم برجسته کننده
ژل شفافی است که از روانی رنگ می‌کاهد وبه آن حجم می‌دهد.

Water color medium / مدیوم آبرنگ
چسب کم رنگی است که پس از مخلوط شدن با رنگ موجب روان شدن رنگ می‌شود .با آب نیز رقیق می‌شود.

Ox gall Liquid / آکس گال
مایع است که برای افزایش رطوبت رنگ به کار می‌رود و باعث چسبندگی بیشتر رنگ روی سطح می‌گردد.

Gum Arabic / صمغ عربی
مایع کم رنگ است که موجب شفافیت و درخشندگی بیشتر رنگ شده وبا آب نیز رقیق می‌شود.

Lifting preparation / پاک کننده آبرنگ
با استفاده از این ابزار به راحتی می‌توان لکه‌ها و رنگ‌های خشک شده آبرنگ را با اسفنج یا پارچه مرطوب پاک کرد.می‌توان به عنوان آستر زیر کار نیز از آن استفاده کرد.

Fixative / اسپری فیکسه
غیر قابل پاک شدن. لایه محافظتی شفافی را تشکیل می‌دهد. ضد زردی است و زود خشک می‌شود.

Water color Fixative / فیکسه آبرنگ مایع
نوع استفاده : لایه محافظی برای آبرنگ .لایه نیمه شفافی را تشکیل می‌دهد.


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت