تابلو نقاشی شماره 4

تابلو نقاشی شماره 4

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام هنرمند: هِدی فیاضی پتگر

نام مجموعه: انسان منهای طبیعت

تکنیک: نقاشی دیجیتال

سبک: سورئالیسم

ابعاد اثر: 100×100

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت