ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖ بازدید در تمام ساعات شبانه روز برای عموم آزاد است …

مراقبه در طبیعت

شناسنامه اثرهنری

نام اثر: مراقبه در طبیعت

نام هنرمند: الهام طاهرى

تکنیک: رنگ روغن

سبک: امپرسیونیسم

ابعاد اثر: 70×50

قیمت: 3,500,000 تومان

توضیحات:
بر اساس یافته‌هاى دکتر دیپاک چوپرا، مراقبه در بدن باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنى، بهبود خواب، کاهش فشار خون، کاهش کلسترول، افزایش عملکرد اکسیژن رسانى و کاهش اضطراب و افسردگى میشود.
فواید مراقبه براى روح؛ افزایش خودآگاهى، بهبود درک از خویشتن، کاهش وابستگى، ایجاد حس هدفمندى، کاهش منیّت و نَفْس، افزایش سطوح آگاهى
از نظر من (هنرمند) مراقبه می‌تواند باعث آرامش روحى، کاهش افکار و زمزمه‌هاى منفى ذهن، عشق بیشتر به الوهیت و کل جهان هستى و همچنین پذیرش انسان‌ها با دیدگاه‌هاى متفاوت بشود.
ابعاد تابلو بدون قاب درج شده است.