ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از آثار این مجموعه دیدن فرمائید و دیگران را به این نمایشگاه دعوت نمائید ❖ بازدید در تمام ساعات شبانه روز برای عموم آزاد است …

بال فرشته

شناسنامه اثرهنری

نام اثر: بال فرشته

نام هنرمند: الهام طاهرى

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رمانتیسیسم

ابعاد اثر: 80×80

قیمت: 7,500,000 تومان

توضیحات:
ممکن است در بسیارى لحظات، بتوانیم حضور فرشتگان را در زندگى، احساس کنیم. حضورى همراه با حس زیبایى، سپیدى و حمایت.
گابریل برنستین Gabby Bernstein میگوید: “فرشتگان عاشق این هستند که از شما بشنوند: متشکرم. نه به خاطر اینکه به تعریف و تمجید نیازى داشته باشند؛ بلکه بخاطر اینکه وقتى شما احساس شکرگزارى دارید، معجزه‌ها میتوانند در زندگیتان متبلور بشوند.”
ابعاد تابلو بدون قاب درج شده است.