تابلو نقاشی طاقچه کاهگلی

تابلو نقاشی طاقچه کاهگلی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: طاقچه کاه‌گلی

نام هنرمند: مریم عبدالملکی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: فتورئالیسم

ابعاد اثر: 90×85

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تمامی آثار این مجموعه به همراه قاب نفیس و شیشه محافظ می‌باشند.
ابعاد نقاشی بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت