تابلو نقاشی گل‌های آفتابگردان

تابلو نقاشی گل‌های آفتابگردان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: گلهای آفتابگردان

نام هنرمند: مریم عبدالملکی

تکنیک: رنگ روغن

سبک: فتورئالیسم

ابعاد اثر: 80×80

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تمامی آثار این مجموعه به همراه قاب نفیس و شیشه محافظ می‌باشند.
ابعاد نقاشی بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت