تابلو نقاشی شماره 9

تابلو نقاشی شماره 9

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام مجموعه: ذهن و هنر

نام هنرمند: بهادر قشقایی

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سبک: مینیمالیسم

ابعاد اثر: 100×100

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت