تابلو نقاشی مهتاب و چشم آفتاب‌گردان

تابلو نقاشی مهتاب و چشم آفتاب‌گردان

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مهتاب و چشمِ آفتاب گردان

نام هنرمند: مریم معینی نسب

تکنیک: نقاشی دیجیتال

سبک: اکسپرسیونیسم

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت