تابلو نقاشی دکمه‌ای که نباید باز می‌شد

تابلو نقاشی دکمه‌ای که نباید باز می‌شد

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دکمه ای که نباید باز میشد

نام هنرمند: مریم معینی نسب

تکنیک: نقاشی دیجیتال

سبک: اکسپرسیونیسم

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت