و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست

و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست – سهراب سپهری

نام هنرمند: حسین حقانی

سبک: قطعه

ابعاد اثر: 80×120

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

ترجمه به سه زبان:
و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست – سهراب سپهری
And love is a journey to the rising of solitude of things. – Sohrab Sepehri
والحب هو الترحال إلى ضیاء خفقان وحده الأشیاء. “سهراب سبهری”

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت