موج رقص‌انگیز پیراهن چو رقصد بر تنش

موج رقص‌انگیز پیراهن چو رقصد بر تنش

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: موج رقص‌انگیز پیراهن چو رقصد بر تنش، جان به رقص آید مرا از لغزش پیراهنش – هوشنگ ابتهاج

نام هنرمند: حسین حقانی

سبک: قطعه

ابعاد اثر: 80×120

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

ترجمه به دو زبان:
موج رقص‌انگیز پیراهن چو رقصد بر تنش، جان به رقص آید مرا از لغزش پیراهنش – هوشنگ ابتهاج
موج القمیص المتراقص لمّا یتراقص على جسده… تنزع روحی إلى الرقص من انسیاب ذاک القمیص. “هوشنک ابتهاج”

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت