شکنجه سکوتت را آشکاره کن

شکنجه سکوتت را آشکاره کن

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: شکنجه سکوتت را آشکاره کن

نام هنرمند: حسین حقانی

سبک: خطاطی – سیاه‌مشق

ابعاد اثر: 120×80

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

متن اثر به سه زبان:
شکنجه سکوتت را آشکاره کن. “احمد شاملو”
أفصح عن عذاب صمتک. “أحمد شاملو”
Bring into open the torture of your silence. Ahmad shamlo

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت