درختان اسکلت‌های بلور آجین زمستان است

درختان اسکلت‌های بلور آجین زمستان است

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: درختان اسکلت‌های بلور آجین زمستان است

نام هنرمند: حسین حقانی

سبک: خطاطی – سیاه‌مشق

ابعاد اثر: 120×80

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

متن اثر به سه زبان:
درختان اسکلتهای بلور آجین … زمستان است. “مهدی اخوان ثالث”
الأشجار هیاکلٌ کریستالیه … إنه الشتاء. “مهدی إخوان ثالث”
All the tree, crystal-spangled skeletons, it is winter. Mehdi Akhvan Sales

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت