تابلو 3 جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

تابلو 3 جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: جدول تباین توافق تماثل و تداخل اعداد و حروف

نام هنرمند: محمد اشرفی

سبک: کالیگرافی – خطاطی – هیروگلیف

ابعاد اثر: 30×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت