تابلو جدول سیارات و روزهای سعد و نحس

تابلو جدول سیارات و روزهای سعد و نحس

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: جدول سیارات و روزهای سعد و نحس

نام هنرمند: محمد اشرفی

سبک: کالیگرافی – خطاطی – پیوسته نویسی لاتین

ابعاد اثر: 30×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت