تابلو نقاشی ماندالا – طرح شماره 3

تابلو نقاشی ماندالا – طرح شماره 3

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: نقاشی ماندالا – طرح شماره 3

نام هنرمند: فائزه حسین‌زاده

تکنیک:

سبک: ماندالا – انتزاعی

ابعاد اثر: 30×21

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت