تابلو نقاشی Colorful Dreams 2

تابلو نقاشی Colorful Dreams 2

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر:

نام هنرمند: مهرناز هاشمی

تکنیک: آبرنگ

سبک: آرت نووُ (Art nouveau)

ابعاد اثر: 44×35

قیمت: غیر قابل فروش

توضیحات:
سال اجرا پاییز 1398. تابلو با قاب و پاسپارتو و شیشه محافظ است. ابعاد اثر با قاب و پاسپارتو درج شده و بدون این پارامترها طرح اصلی 29*21 سانت می‌باشد.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت