تابلو طراحی شماره 2 – مد و زنان عصر قاجار

تابلو طراحی شماره 2 – مد و زنان عصر قاجار

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مد و زنان عصر قاجار

نام هنرمند: حورا خاکدامن

تکنیک: سیاه قلم و دوده

سبک: طراحی – رسم

ابعاد اثر: 100×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت