تابلو طراحی شماره 5 – محمود دولت آبادی

تابلو طراحی شماره 5 – محمود دولت آبادی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: محمود دولت آبادی شوالیه ادبیات ایران

نام هنرمند: حورا خاکدامن

تکنیک: سیاه قلم و دوده

سبک: طراحی – رسم

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت