بازیگران قدیمی

معرفی هنرمندان بازیگر ایرانی، که قبل از انقلاب سال ۵۷ فعالیت داشته‌اند

دانشمندان، علما و بزرگان هر کدام نردبانی برای ترقی دارند، ولیکن هنرمندان این راه را پروازکنان می پیمایند. “ویکتور هوگو”