تابلو مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

تابلو مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

نام هنرمند: پیام کافی

تکنیک: ابر و باد و نقاشیخط

سبک: کالیگرافی

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
این اثر هنری با تکنیک نقاشیخط روی سنگ طبیعی با رنگ‌های گیاهی انجام شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت