تابلو نقاشیخط پشت دریا

تابلو نقاشیخط پشت دریا

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: پشت دریا – پشت دریا شهریست که درآن پنجره‌ها رو به تجلی باز است

نام هنرمند: محمودرضا شهابیان

تکنیک: ترکیب مواد

سبک: نقاشیخط

ابعاد اثر: 50×70

قیمت: 1,000,000 تومان

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت