تابلو نقاشی آیینه

تابلو نقاشی آیینه

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: آیینه

نام هنرمند: شقایق طیبی

تکنیک: اکریلیک

سبک: رئالیسم

ابعاد اثر: A3

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت