تابلو طراحی جهت

تابلو طراحی جهت

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: جهت

نام هنرمند: حسن جوکار

تکنیک: مداد

ابعاد اثر: 30×42

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت