دکوراسیون پذیرایی و غذاخوری مدرن نورگیر و دلباز

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

دکوراسیون پذیرایی و غذاخوری مدرن نورگیر و دلباز
دکوراسیون پذیرایی و غذاخوری مدرن در مجاورت با اتاق نشیمن در فضایی نورگیر با کف پوش سفید رنگ

مدرنیته موجود در فضای کلی دکوراسیون به هر دو بخش مجاور غذاخوری و نشیمن سرایت نموده و هر دو را دستخوش پیروی از ترکیب بندی این گونه از طراحی کرده است.

همانطور که پیداست رنگ سفید در کنار نورگیر گسترهٔ متمرکز بر بخش اتاق غذاخوری، منجر به عمق فضایی و بزرگ جلوه دادن فضا شده است. در کنار این و درون دکوراسیون منظم با ادوات معدود، استفاده از تزیینات ساده با ابعاد بزرگ، چون تابلوهای موجود، بر تشخص و زیبایی و وهم وجه مدرن دکوراسیون افزوده است.

در اکثر خانه‌ها خصوصا خانه‌های مسکونی با متراژ‌های پایین اتاق غذاخوری به صورت اتاق و فضایی مجزا از دیگر بخش‌های و خانه نیست بلکه اکثرا در فضاهای مجاور با آشپزخانه و اتاق نشیمن قرار دارد.

این مسئله باعث می‌شود تا بخش غذاخوری به گونه‌ای مجزا از دیگر بخش‌ها نباشد و حتی تحت تاثیر دکوراسیون فضاهای مجاور خود قرار گیرد. در این حالت است که ارتباط فضایی قطع نمی‌شود ( به دلیل همخوان و هم نوع بودن دکوراسیون بخش‌ها ) و دکوراسیون بخش‌های مختلف خانه به زیبایی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند .


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت