دکوراسیون پذیرایی و غذاخوری رنگ سفید و پارکت‌های چوبی

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

دکوراسیون پذیرایی و غذاخوری رنگ سفید و پارکت‌های چوبی
در طراحی‌های امروز دکوراسیون داخلی و با محدود شدن فضا، ضرورت افزایش بهره وری با استفاده از دکوراسیون‌های تلفیقی نمود خواهد یافت.

همانطور که در تصویر پیداست، ادغام بخش‌های هال و غذاخوری در دل دکوراسیونی تاثیر پذیرفته از رنگ‌های پایهٔ سفید و قهوه‌ای روی داده است. در چنین دکوراسیونی، چینش وسایل باید به گونه طرح شود تا در کنار در نظر گیری تناسبات، مرز‌های دو فضا و نظم موجود در هر فضا رعایت گردد.

با دقت در این دکوراسیون نیز در خواهیم یافت که در نظرگیری بخش غذاخوری در جوار آشپزخانه، به خوبی این مرز را نمودار کرده است.

دکوراسیون داخلی هال و غذاخوری نقش مهمی در معرفی دکوراسیون منزل ایفا می‌کند؛ چرا که میزبانِ بسیاری از مهمانی‌ها و افراد مختلف با نگرش‌های متفاوت بوده و به عنوان شاخصی از طراحی کلی دکوراسیون داخلی، می‌تواند به عنوان نمادی از کلیت طراحی، جهت گیری، طرز تفکر، سلیقه و شخصیت ساکنین منزل را به قضاوت بگذارد .


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت