تابلو نقاشی مهمانی قدیمی فرانسوی

تابلو نقاشی مهمانی قدیمی فرانسوی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: مهمانی قدیمی فرانسوی

نام هنرمند: ستاره نادری

تکنیک: رنگ روغن

ابعاد اثر: 100×70

قیمت: 3,000,000 تومان

توضیحات:
تابلو با قاب می‌باشد. تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت