تابلو نقاشى و حکاکى شماره 2

تابلو نقاشى و حکاکى شماره 2

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام مجموعه: حس گل برگ‌ها

نام هنرمند: سما حسینی

تکنیک: نقاشى و حکاکى روى چوب

ابعاد اثر: 80×60

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت