تابلو نقاشی آشنایی

تابلو نقاشی آشنایی

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: آشنایی

نام هنرمند: مریم خدیوی

تکنیک: پاستل روغنی

ابعاد اثر: A3

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
تصویر فریم قاب بصورت مجازی می‌باشد و ابعاد اثر بدون قاب درج شده است.

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت