تابلو نقاشی دادگری

تابلو نقاشی دادگری

شناسـ‌نامه اثرهنری

نام اثر: دادگری

نام هنرمند: بهناز راد حسینی

تکنیک: اکریلیک

سبک: سورئالیسم

ابعاد بوم: 60×40

قیمت: تماس با هنرمند

توضیحات:
نقاشی روی بوم و قاب شده است، ابعاد تابلو با قاب 54×74

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت