حمید محمد حسین زاده هاشمی

Hamid Mohammad Hosseinzadeh Hashemi

 تخصص/مهارت:

عکاس، تحلیلگر و پژوهشگر، مدرس هنر، محقق و نویسنده

 معرفی/ بیوگرافی:

حمید محمدحسین زاده هاشمی (به انگلیسی: Hamid Mohammad Hosseinzadeh Hashemi) هنرمند ایرانی، متولد 1359 در تهران است.

آقای حمید محمد حسین‌زاده هاشمی، استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی و عضو رسمی انجمن عکاسان ایران، از اساتید و هنرمندان سرشناس و موفق ایران می‌باشد. ایشان تاکنون سوابق پربارِ پرافتخار و درخشانی در زمینهٔ فرهنگ و هنر در عرصهٔ ملی و بین‌المللی داشته و از مفاخر کشور ایران محسوب می‌شود.

• عناوینِ به دست آمده در زمینه عکاسی:
1- کسبِ 1 مدالِ افتخار [ Merit Medal ] از جشنواره بسیار معتبرِ عکسِ [ HIPA ] با نامِ:
[ Humanity ] و همچنین چاپِ دو عکس از من در کتابِ [ humanity ]
2- کسبِ 1 نشانِ افتخار از یکی از با ارزش ترین مسابقاتِ عکاسی [ Monoawards ]
3- کسبِ 1 مقامِ اول و 1 مدالِ طلا از مسابقاتِ بسیار با ارزش و کم نظیرِ [bifa – Budapest International Foto Awards ]
4- کسبِ 1 مقامِ اول و 1 مدالِ طلایِ فیاپ و دریافتِ عنوانِ با ارزشِ [ Best of Show ] و شش پذیرشِ عکس از جشنواره یِ بین المللیِ عکسِ [ Somoni 2021 ]
5- کسبِ مقامِ دوم و 1 مدالِ نقره و کسبِ ده پذیرشِ عکس از جشنواره بین المللیِ عکسِ [MTB International Circuit 2021 ]
6- کسبِ 1 مقامِ اول و 1 مدالِ طلا و همچنین کسبِ 1 دیپلمِ افتخار و همچنین 5 پذیرشِ عکس از جشنواره بین المللیِ عکسِ [ Serendipity Mini Wards ]
7- کسبِ مقامِ نخست و بدست آوردنِ جایزه یِ [ IIG Golden Camera ] و همچنین کسبِ 5 پذیرشِ عکس از جشنواره بین المللیِ عکسِ [ IIG-2021 ]
8- کسبِ 2 افتخارِ AAP Certificate (PDF) & CAPS Certificate ( PDF ) از جشنواره بین المللیِ عکسِ [ 1st Christmas Photo Awards 2021 ]
9- کسبِ 1 ربانِ SAP[ Sigma Academy of Photography ] و کسبِ شش پذیرشِ عکس در مسابقه بین المللیِ عکسِ [ SREE International Photography Contest 2021 ]
10- کسبِ افتخارِ نفرِ نخست در بخشِ عکسِ رنگی و کسبِ 1 مدالِ طلا و چهار پذیرشِ عکس در مسابقه بین المللیِ عکسِ [ Exposure 2021 ]
11- کسبِ 2 دیپلمِ افتخارِ SSP و هفت پذیرشِ عکس در مسابقه بین المللیِ عکسِ [ Lanki Photo Awards 2021 ]
12- کسبِ 1 نشانِ افتخار و شش پذیرشِ عکس از مسابقه بین المللیِ عکسِ [IPCS International Salon 2021 ]
13- کسبِ مقامِ اول و دریافتِ 1 مدالِ طلایِ فیاپ و هفت پذیرشِ عکس از مسابقه بین المللیِ عکسِ [Light Line Circuit 2021 ]
14- کسبِ 1 نشانِ لیاقت و 1 دیپلمِ افتخار و سه پذیرشِ عکس از جشنواره بین المللیِ عکسِ [ Lavash Photo Awards 2021 – Sri Lanka ]
15- دریافت 1 ربان فیاپ و سه پذیرش عکس از جشنواره عکس [ Maxim Dmitriev 2021 ]
16- کسبِ رتبه اول و مدالِ طلا و همچنین کسبِ 2 نشانِ افتخار از جشنواره عکسِ: [ EveryGreen International Photography Circuit 2021 ]
17- کسبِ رتبه اول و مدالِ طلا از جشنواره عکسِ :[ The Artist Archive 2021 ]
18- کسبِ رتبه اول و مدالِ طلا و همچنین کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره عکسِ: [ Golden peacock photo circuit ]
19- کسبِ رتبه اول و مدالِ طلا در مسابقه عکاسیِ سایتِ: [ WorldPhotographersClub – WPC ] در ژانرِ ( معماری )
20- کسبِ رتبه اول و مدالِ طلا و همچنین کسبِ 3 نشانِ لیاقت در مسابقه عکاسیِ: [ WorildPhotographersClub – WPC ] در ژانرِ ( آبستره )
21- کسبِ مقامِ اول و مدالِ طلا Gold Award از سایتِ معتبرِ عکاسیِ: [ Viewbug(website) – Spring 21 ]
22- کسبِ رتبه دوم و مدالِ نقره و همچنین کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره عکسِ: [ Photo fusion international circuit ]
23- کسبِ مقام سوم و مدالِ برنز و همچنین کسبِ 1 نشانِ افتخار از جشنواره عکسِ: [ Picsmania International Circuit 2021 ]
24- کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره یِ بسیار معتبرِ: [ Monovisions ]
25- کسبِ 1 نشانِ لیاقت و کسبِ 1 نشانِ افتخار از جشنواره یِ عکسِ: [ Temasek photo circuit ]
26- کسبِ جایزه یِ CM از جشنواره عکسِ: [ 1st SKP International Salon 2021 ]
27- کسبِ جایزه یِ Caps E-certificate از جشنواره یِ عکسِ: [ The Artsy lens awards ]
28- کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره یِ عکسِ: [ Maxim Dmitriev ]
29- کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره یِ عکسِ: [ Sandven image house international photography circuit ]
30- کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره یِ عکسِ: [ 2nd Pamir ]
31- کسبِ 1 مدالِ Chairman Choice از جشنواره عکسِ: [ Click Art Photographic Society 2021 ]
32- کسبِ 1 روبانِ فیاپ از جشنواره عکسِ : [ 6th Focus International Salon 2021
33- کسبِ 1 روبانِ فیاپ از جشنواره عکسِ: [ Victor polynsky ]
34- کسبِ 1 جایزه Judges Choice Certificate و کسبِ 1 جایزه Caps E-certificate از جشنواره عکسِ: [ Kianna Clicks 2021 ]
35- کسبِ 1 نشانِ افتخار از جشنواره یِ بین المللیِ عکسِ: [ Esteem circuit ]
36- دریافتِ 2 نشانِ لیاقت از سایتِ : [ WorldPhotographersClub – WPC ] در ژانرِ (Monuments)
37- کسبِ 1 دیپلمِ افتخار [ GNG Diploma E-certificate ] از جشنواره بین المللیِ عکسِ: [ Phoenix International Photography Planet Awards 2020 ]
38- کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره عکسِ: [ Serbia Photo Association 2021 ]
39- کسبِ 1 جایزه یِ Hidden Gem award ) ) در سایتِ معتبرِ عکاسیِ: [viewbug ]
40- کسبِ 5 نشانِ لیاقت از سایتِ معتبرِ عکاسیِ: [ WorldPhotographersClub – WPC ] در ژانرِ (عکاسیِ خیابانی)
41- چاپِ 2 عکس از من در مجله Chiiz – Vol 52 از کشور امریکا
42- انـتخابِ عکـسِ من تـوسطِ Curators در سایتِ: Photo image art با جـمله ای الهام بخش از « پیتر لیندبرگ »
43- کسبِ بیش از 200 پذیرشِ عکس از جشنواره هایِ معتبرِ بین المللی عکاسی
44- حضور در نمایشگاه عکس گروهی فؤاد
45- چاپ عکس در تقویم « ایران سرزمین زیبای من » توسط شرکت فرهنگی – هنری صفیر؛ چند سال متوالی
16- حضور در « پانزدهمین جشن تصویر سال » و نمایشِ یکی از عکس هایِ من در بخشِ « مستندِ اجتماعی » در بازه زمانی 1 تا 20 اسفند سال 1396 در خانه هنرمندان
47- حضور در « شانزدهمین جشن تصویر سال » و نمایشِ یکی از عکس هایِ من در بخشِ « عکسِ خلاقانه » در بازه زمانی 3 تا 24 اسفند سال 1397 در خانه هنرمندان
پذیرفته شدنِ 3 عکس در جشنواره « هنر عکاسی » در کشورِ « کرواسی »
48- پذیرفته شدنِ 1 عکس در جشنواره « 5th International Exhibition of Sacral Motifs – 2018» در کشورِ « کرواسی »
49- پذیرفته شدنِ 1 عکس در جشنواره « فتوفیلس » در کشورِ « فرانسه »
50- پذیرفته شدنِ یک عکس در جشنواره بین المللی عکسِ 3rd Varadinum 2019 در کشورِ رومانی
51- پذیرفته شدنِ 4 عکس در جشنواره Cross Continental Circuit؛ یک عکس در سالنِ Germany، یک عکس در سالنِ Indonesia و دو عکس در سالنِ South Africa
52- پذیرفته شدنِ سه عکس در هفتمین جشنواره خیام
53- پذیرفته شدن یک عکس در جشنواره عکس موضوعات مذهبی 2019 کشور کروواسی
54- پذیرفته شدن یک عکس در جشنواره بین المللی عکس Ala Archa پارک ملی – کشور قزاقستان
55- دریافتِ دیپلمِ افتخار از جشنواره 35Awards در بخشِ Art Photography
56- دریافتِ دیپلمِ افتخار از جشنواره 35Awards در بخشِ Light Blue Colors
57- دریافتِ دیپلمِ افتخار از جشنواره 35Awards در بخشِ Green Colors
58- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 33٪ عکاسِ برتر – Top 33% Photographer – از جشنواره 35Awards در بخشِ Green Colors
59- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 10٪ عکاسِ برتر – Top 33% Photographer – از جشنواره 35Awards در بخشِ Pattern
60- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 5٪ عکاسِ برتر – Top 5% Photographer – و به عنوانِ 3٪ عکسِ برتر – Top 3% Street Photography: Shadows – از جشنواره 35Awards در بخشِ Street Photography: Shadows
61- دریافتِ دیپلمِ افتخار و قرار گرفتن در بینِ 300 عکاسِ برتر در ژانرِ کانسپچوال آرت -Top 300 Conceptual Photographer – و قرار گرفتن در بین 100 عکاسِ برترِ تهران – Top 100 Tehran Photographer – در سالِ 2020
62- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 31٪ عکاسِ برتر – Top 31% Photographer- از جشنواره 35awards در بخشِ Fire
63- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 26٪ عکاسِ برتر – Top 26% Photographer- و به عنوانِ 22٪ عکسِ برتر – Top 22% Studio Portrait – از جشنواره 35Awards در بخشِ Studio Portrait
64- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 22٪ عکاسِ برتر – Top 22% Photographer- و به عنوانِ 29٪ عکسِ برتر – Top 29% Quarantine Covid-19 – از جشنواره 35Awards در بخشِ Quarantine Covid-19
65- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 32٪ عکاسِ برتر – Top 32% Photographer- از جشنواره 35awards در بخشِ Wildlife: Mammals
66- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 22٪ عکاسِ برتر – Top 22% Photographer- و به عنوانِ 24٪ عکسِ برتر – Top 24% Birds 2020 – از جشنواره 35Awards در بخشِ Birds 2020
67- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 27٪عکاسِ برتر – Top 27% Photographer- و به عنوانِ 28٪ عکسِ برتر – Top 28% Horror Photography – از جشنواره 35Awards در بخشِ Horror Photography
68- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 11٪عکاسِ برتر – Top 11% Photographer- و به عنوانِ 16٪عکسِ برتر – Top 16% Motion, Black & White- از جشنواره 35Awards در بخشِ Motion, Black & White
69- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 10٪عکاسِ برتر – Top 10% Photographer- و به عنوانِ 10٪عکسِ برتر – Top 10% Abstract, Shot by Phone 2020- از جشنواره 35Awards در بخشِ Abstract, Shot by Phone 2020
70- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 33٪ عکاسِ برتر – Top 33% Photographer- و به عنوانِ 31٪ عکسِ برتر – Top 31% Emotions- از جشنواره 35Awards در بخشِ Emotions
71- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 3٪ عکاسِ برتر – Top 3% Photographer- و به عنوانِ 2٪ عکسِ برتر – Top 2% Art Photography- از جشنواره 35Awards در بخشِ Art Photography
72- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 7٪ عکاسِ برتر – Top 7% Photographer- و به عنوانِ 16٪ عکسِ برتر – Top 16% Light Painting – از جشنواره 35Awards در بخشِ Light Painting
73- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 1٪ عکاسِ برتر – Top 1% Photographer- و به عنوانِ 1٪ عکسِ برتر – Top 1% Street Life in Bright Colors – از جشنواره 35Awards در بخشِ Street Life in Bright Colors
74- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 19٪ عکاسِ برتر – Top 19% Photographer- و به عنوانِ 12٪ عکسِ برتر – Top 12% Eyes – از جشنواره 35Awards در بخشِ Eyes
75- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 2٪ عکاسِ برتر – Top 2% Photographer- و به عنوانِ 4٪ عکسِ برتر – Top 4% Mobile Photography: Shadows 2020 – از جشنواره 35Awards در بخشِ Mobile Photography: Shadows 2020
76- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 70 عکاسِ برترِ عکاسیِ خیابانی – Top 70 Street Photo, Photographer
77- دیپلمِ افتخار به عنوانِ 70 عکاسِ برترِ کانسپچوال آرت – Top 70 Conceptual Photo, Photographer
78- دیپلمِ افتخار به عنوانِ 35 عکاسِ برترِ ایران – Top 35 Iran, Photographer
79- دیپلمِ افتخارِ 35 عکاسِ برترِ تهران – Top 35 Tehran, Photographer
80- دیپلمِ افتخار به عنوانِ 50 عکاسِ برترِ ژانرِ عکاسیِ پروژه ای – Top 50 Photo Project Series
81- دیپلمِ افتخار و نامزد شدن در بینِ 150 عکاسِ برترِ عکاسیِ خیابانی – Top 150 Street Photo, nomination
82- دیپلمِ افتخار و نامزد شدن به عنوانِ 200 عکاس برترِ ژانرِ کانسپچوال آرت – Top 200 Conceptual Photo, nomination
و…

• نمایشگاه هایِ برگزار شده:
– حضور در نمایشگاهِ گروهیِ « پردیسان » در زمینه نقاشی
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « دگردیسیِ زمان » در زمینه نقاشی
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « فصلِ آخر » در زمینه نقاشی
– برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس « ضمیر ناخودآگاه »
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « واکاوی » در زمینه نقاشی
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « راهِ هنر » در زمینه عکاسی
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « رنگ ها و برگ ها » در زمینه عکاسی
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « اسطوره ها » در زمینه عکاسی
و…

• عناوینِ به دست آمده در زمینه مقالاتِ زیبایی شناسی معماری:
1- نگارشِ مقاله « زیباسازیِ شهری با تلفیقی از هنرِ اسلامی – ایرانی و هنرِ غرب؛ با الهام و سود جستن از عنصرِ بی مانندِ طبیعت » پذیرفته شده و دارایِ تأییدیه و دارایِ مجوزِ ISC از دانشگاه شهید بهشتیِ تهران در پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
2- نگارشِ مقاله « بررسیِ ارزش هایِ زیبایی شناسیِ هنرِ اسلامی – ایرانی در معماری؛ با رویکردی خردورزانه به ذاتِ زیبایِ هنرِ اسلامی – ایرانی در سازه هایِ شهری » پذیرفته شده در اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقاتِ شهریِ ایرانی – اسلامی
3- نگارشِ مقاله « واکاویِ جایگاهِ « هنر » و معماری در رشدِ رواشناسیِ فردی و روانشناسیِ اجتماعی؛ با رویکردی خردورزانه به جایگاهِ « هنر » در ایجادِ یک جامعه سالم و شاداب » پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی چالش هایِ تجارت و علوم اجتماعی، با تأکید بر محورهای: تجارت، مدیریت، اقتصاد و حسابداری ( دارایِ شابک ISBN )
4- نگارشِ مقاله « بررسیِ تأثیرِ زیبایی شناسیِ حکمت و اندیشه بر معماریِ اسلامی- ایرانی و معماریِ مدرنِ غرب؛ با توجه به جایگاهِ حکمتِ اسلامی و فلسفه غرب در هنرِ معماری » پذیرفته شده در کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهایِ جهانِ اسلام ( تبریز، پایتختِ گردشگریِ کشورهایِ اسلامی 2018 ) و دارایِ مجوزِ ISC.
5- نگارشِ مقاله « بررسی و واکاویِ تأثیرِ حکمتِ اسلامی بر هنرِ ریبایی شناسیِ معماریِ اسلامی – ایرانی؛ با رویکردی خردورزانه به تأثیرِ حکمتِ اسلامی در اعتلایِ هنرِ معماریِ ایرانی » پذیرفته شده در در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست 2018
6- نگارشِ مقاله « بررسیِ جایگاهِ ارزشمندِ حکمت و اندیشه در هنرِ معماری و تأثیرِ آن بر زیباسازیِ کلان شهرهایِ مدرن؛ با رویکردی زیباشناسانه به حکمت و اندیشه و تأثیرِ آن در زیبا سازیِ شهری » پذیرفته شده در کنگره ملیِ معماری و عمران شهری، مؤسسه آموزشِ عالی وحدت تربت جام و دارایِ مجوزِ ISC.
7- نگارشِ مقاله « ژرف اندیشی در فلسفه روانشناسیِ تأثیر و جایگاهِ تلفیق و همسوییِ میانِ هنرِ معماریِ اسلامی – ایرانی و معماریِ غربی در ایجادِ یک جامعه شهریِ پوی؛ با تأملی به تأثیرِ هنر و زیبایی شناسیِ هنرِ مدرنِ معماری بر روحِ انسانِ در جستجویِ ذاتِ زیبایی » پذیرفته شده در کنگره عمران و معماری در توسعه پایدار.
8- نگارشِ مقاله « واکاوی و جستجویی در فلسفه و اندیشه زیبایی شناسیِ تأثیر و تلفیقِ هنرِ معماریِ اسلامی – ایرانی و معماریِ غرب در ایجاد و رشدِ جامعه شهریِ شاداب و زیبا؛ با رویکردی تأمل برانگیز در جایگاهِ تأثیرِ زیبایی شناسیِ معماری بر ذاتِ انسانِ مدرنِ در جستجویِ زیبایی » پذیرفته شده در ششمین کنگره سالانه ملی عمران و معماری در توسعه شهری.
9- نگارشِ مقاله «غور و تفحص در حکمت و اندیشه زیبایی شناسی در پهنه تاریخ و تأثیر و تلفیقِ هنرِ معماریِ اسلامی – ایرانی و معماریِ غربی در ایجاد و رشدِ جامعه شهریِ استوار بر معیارهایِ روزِ زیبایی شناسی؛ با رویکردی اندیشمندانه به تأثیرِ زیبایی شناسیِ ذاتِ هنرِ معماری بر ذاتِ انسانِ مدرنِ در جستجویِ زیباییِ راستین » پذیرفته شده در اولین کنفراسِ بین المللیِ عمران، معماری و شهرسازیِ ایران.
10- نگارشِ مقاله « Analysis of the effect of Islamic wisdom on the art of aesthetics of Islamic-Iranian architecture; With a rational approach to the effect of Islamic wisdom on the knowledge of Iranian art architecture » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « The 3rd International Conference On Urban Management, Civil Engineering & Technology in Modern Architecture » در شهرِ آمستردام، کشور هلند.
11- مدرک گذراندنِ دوره ای 8 ساعته در زمینه هنرِ معماری و زیبایی شناسیِ هنر معماری از دانشگاهِ آکسفورد انگلستان.
12- نگارش مقاله « Examining the Status of “Art” and Architecture in the Development of Individual Psychology and Social Psychology; with a Rational Approach to the Position of “Art Architecture” in Building a Healthy Society » پذیرفته شده در کنفرانس علمی « ICMABS 2018: 20th International Conference on Metaphoric Architecture and Building Styles » در کشورِ ایتالیا، شهرِ رم.
کدِ کنفرانس: Conference Code: 18IT03ICMABS
13- نگارشِ مقاله « Investigating the Effect of Aesthetics of Wisdom and Thought on Islamic-Iranian Architecture and Modern Western Architecture: Considering the Position of Islamic Philosophy and Western Philosophy in the Art of Architecture » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « ICCUE 2018: 20th International Conference on Civil and Urban Engineering » در کشورِ فرانسه، شهرِ پاریس.
کدِ کنفرانس:‌ Conference Code: 18FR06ICCUE
14- نگارشِ مقاله « – Analyze and review the status of art and architecture in attracting and developing a tourism-based economy; With a wise approach to the potential of the tourism industry based on the art of architecture » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « ICCBAE 2018 : International Conference on Commercial and Engineering Building Architecture and Engineering » در کشورِ امریکا، شهر نیویورک.
کدِ کنفرانس:‌ Conference Code: 18US080283
15- نگارشِ مقاله « Deep Thought in the Philosophy of Psychology the Influence and Position of the Integration between the Art of Islamic-Iranian Architecture and Western Architecture in Creating a Dynamic Urban Society; Contemplating the Influence of Art and the Aesthete » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « ICAHH 2018: 20th International Conference on Architectural Humanities and History » در کشورِ امارات متحده عربی، شهر دوبی.
کدِ کنفرانس:‌ Conference Code: 18AE06ICAHH
16- نگارشِ مقاله « Deep Thinking in the Philosophy of Psychology The Influence and Position of Integration between the Art of Islamic-Iranian Architecture and Western Architecture in Creating a Dynamic Urban Society, Reflecting on the Impact of Art and Aesthetics of Modern Art on the Human Soul in Search of the Essence of Beauty » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی وکنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا – در دانشگاه Kasem Bundit بانکوک – تایلند کدِ کنفرانس: Conference Code: BA-00296-AB
و…

• سوابق کاری:
– تدریس در دانشگاه جامع علمـی – کاربردی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
– تدریس در دانشگاه جامع علمـی – کاربردی، جهاد دانشگاهی تهران 1
– تدریس در هنرستان فنی – حرفه ای پلی تکنیک سال تحصیلی 93 -94
– تدریس کنکور زبان و ادبیات فارسی در هنرستان فنی – حرفه ای پلی تکنیک سال تحصیلی 93 -94
– تدریس دوره آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی کارکنان شهرداری منطقه 14 تهران ( ICDL)
– تدریس دوره هایِ کاربردیِ مهارت هایِ فنی بر پایه گرافیک – دانشگاه جامع علمـی کاربردی
– کارمند بخشِ تبلیغات در « موسسه فرهنگی انتشاراتی سفیران » به مدتِ حدوداً 8 سال
– مدیریت فروش و تبلیغات در شرکت آرمین صنعت گستران
– عضوِ کمیته داورانِ « فصلنامه علمیِ پژوهش در علومِ پایه و علومِ مهندسی » – صاحب امتیاز: انجمن پژوهش‌های علوم پایه و مهندسی / ناشر: انتشارت آترین یکتا ( پروانه تاسیس به شماره 7599/50 و شماره مجوز 97/11195 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) / سردبیر: دکتر سید فتح اله ساجدی { یک دوره }
– عضوِ کمیته داورانِ « مجله مطالعاتِ پژوهشی در علومِ انسانی اسلامی » – صاحب امتیاز: انجمن پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی / ناشر: انتشارت آترین یکتا ( پروانه تاسیس به شماره 7599/50 و شماره مجوز 97/11195 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) / سردبیر: دکتر مرضیه رضایی کلانتری { یک دوره }
– عضوِ کمیته داورانِ « مجله مطالعاتِ پژوهشی در علومِ انسانی و علومِ اجتماعی » – صاحب امتیاز: انجمن پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی / ناشر: انتشارت آترین یکتا ( پروانه تاسیس به شماره 7599/50 و شماره مجوز 97/11195 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) / سردبیر: دکتر امین امیریان { یک دوره }
– عضوِ کمیته داورانِ « مجله مطالعاتِ پژوهشی در تاریخ، ادبیات و علوم » – صاحب امتیاز: انجمن پژوهش‌های تاریخ، ادبیات و علوم / ناشر: انتشارت آترین یکتا ( پروانه تاسیس به شماره 7599/50 و شماره مجوز 97/11195 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) / سردبیر: دکتر معصومه بخشی زاده { یک دوره }
– عضوِ کمیته داورانِ « مجله مطالعاتِ پژوهشی در ادبیات، فرهنگ و هنر » – صاحب امتیاز: انجمن پژوهش‌های زبان، ادبیات و هنر / ناشر: انتشارت آترین یکتا ( پروانه تاسیس به شماره 7599/50 و شماره مجوز 97/11195 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) / سردبیر: دکتر سعید گودرزی { یک دوره }
– عضوِ کمیته داورانِ « جشنواره تألیفاتِ علمیِ برترِ علومِ انسانی و اسلامی – جایزه ویژه علامه مجلسی » { یک دوره }
– عضوِ داورانِ جشنواره پایان نامه هایِ برتر ایران « جایزه ویژه پروفسور حسابی » { یک دوره }
– مدیریت داخلی در شرکت موج سوم
– تألیف کتاب «حسین بن منصور حلاج؛ افسانه ای در پسِ پرده»
– تألیف کتاب « سفر به دنیایِ خود ساخته ذهنیِ من »
و…

• دروس تدریس شده « دانشگاهی – مدرسه – آموزشگاهی – خصوصی – نیمه خصوصی »:
– تدریسِ ادبیات فارسی عمومی ( کلیه رشته‌های دانشگاهی )
– تدریسِ ویرایش تصویر 1 : نرم افزار فتوشاپ CS5-6 Photoshop
– تدریسِ ویرایش تصویر 2 : نرم افزار فتوشاپ CS5-6 Photoshop
– تدریسِ تصویر سازی : نرم افزار کورل دراو CorelDraw X5
– تدریسِ انیمیشن در وب : نرم افزار فلش Flash CS5
– تدریسِ گرافیک و انیمیشن در وب
– تدریسِ طرایحی پایه کاربردی Dreamweaver CS5
– تدریسِ خلاقیت هنری
– تدریسِ تجزیه و تحلیل و نقدِ آثارِ هنرهایِ تجسمی
– تدریسِ سبک شناسیِ نقاشی – با تکیه بر سبک هایِ امپرسیونیسم، کوبیسم، انتزاعی و سورئالیسم –
– تدریسِ زیبایی شناسی هنر
– تدریسِ زیبایی شناسی در طراحیِ لباس
– تدریسِ زیبایی شناسی در معماری
– تدریسِ زیبایی شناسی در عکاسی
– تدریسِ زیبایی شناسی در تأتر
– تدریسِ زیبایی شناسی در طراحیِ داخلی – منازل و ادارت –
– تدریسِ زیبایی شناسی در صنعتِ سینما
– تدریسِ زیبایی شناسی در نقاشی
– تدریسِ زیبایی شناسی در هنرهایِ تجسمی
– تدریسِ زیبایی شناسی در فلسفه هنر و تلفیق آن با معماری
– تدریسِ زیبایی شناسیِ معماریِ غرب – با تکیه بر معماریِ سبکِ گوتیک
– تدریسِ زیبایی شناسیِ معماریِ اسلامی – ایرانی با تکیه بر اندیشه حکمایِ اسلامی
– تدریسِ کلیه دروسِ مربوط به عکاسی (‌به صورت عملی – تئوری ) « اصولِ اولیه عکاسی – بررسیِ چندِ سبکِ مطرح در عکاسی – بررسیِ سبک شناسیِ تاریخیِ عکاسی – بررسیِ نورردازی در عکاسی – بررسیِ نقد و تحلیلِ فلسفیِ عکاسی »
– تدریسِ رنگ شناسی و جایگاهِ رنگ در هنر‌های بصری
– تدریسِ سبک شناسیِ هنر
– تدریسِ تاریخ هنر
– تدریسِ مبانی هنرهای تجسمی
– تدریسِ مبانی هنرهای نمایشی
– تدریسِ حکمتِ هنر اسلامی
– تدریسِ آراء متفکران در باب هنر
– تدریسِ بررسی و تحلیلِ مکاتبِ هنری
– تدریسِ تأثیرِ کهن الگوها در هنر – نمایشی، ادبیات و … –
– تدریسِ درک و دریافت نظم در رشته زبان و ادبیات فارسی
– تدریسِ درک و دریافت نثر در رشته زبان و ادبیات فارسی
– تدریسِ درک و دریافت علوم ادبی در رشته زبان و ادبیات فارسی
و…

• آدرس:

• تلفن:

• اینستاگرام:
hamid_hashemihh5555

• رویدادهای جاری:

📅 درحال حاضر رویدادی موجود نمی‌باشد

• کد QR:

📲 جهت دسترسی سریع و اشتراک‌گذاری آسان، این کد را با تلفن‌های هوشمند اسکن نمائید

هنرمندان ایرانی بزرگان و پیشکسوتان هنر هنرمندان خانم هنرمندان آقا هنرمندان نقاش هنرمندان عکاس هنرمندان دیجیتال هنرمندان مجسمه ساز هنرمندان کارتونیست هنرمندان صنایع دستی هنرمندان خطاط هنرمندان معمار هنرمندان بازیگر هنرمندان چهره پرداز هنرمندان نمایش عروسکی هنرمندان صداپیشه
بنر هنرمندان عکاس

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن لیلیت، به راحتی از امکانات لیلیت بهره‌مند شوید و از تخفیف‌ها و جدیدترین اطلاعیه‌ها باخبر باشید...

دانلود مستقیم