حمید محمد حسین زاده هاشمی

Hamid Mohammad Hosseinzadeh Hashemi

حمید محمد حسین زاده هاشمی

 تخصص/مهارت:

عکاس، تحلیلگر و پژوهشگر، مدرس هنر، محقق و نویسنده

 معرفی/ بیوگرافی:

حمید محمدحسین زاده هاشمی (به انگلیسی: Hamid Mohammad Hosseinzadeh Hashemi) هنرمند ایرانی، متولد 1359 در تهران است.

آقای حمید محمد حسین‌زاده هاشمی، استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی و عضو رسمی انجمن عکاسان ایران، از اساتید و هنرمندان سرشناس و موفق ایران می‌باشد. ایشان تاکنون سوابق پربارِ پرافتخار و درخشانی در زمینهٔ فرهنگ و هنر در عرصهٔ ملی و بین‌المللی داشته و از مفاخر کشور ایران محسوب می‌شود.

• عناوینِ به دست آمده در زمینه عکاسی:
1- کسبِ 1 مدالِ افتخار [ Merit Medal ] از جشنواره بسیار معتبرِ عکسِ [ HIPA ] با نامِ:
[ Humanity ] و همچنین چاپِ دو عکس از من در کتابِ [ humanity ]
2- کسبِ 1 نشانِ افتخار از یکی از با ارزش ترین مسابقاتِ عکاسی [ Monoawards ]
3- کسبِ 1 مقامِ اول و 1 مدالِ طلا از مسابقاتِ بسیار با ارزش و کم نظیرِ [bifa – Budapest International Foto Awards ]
4- کسبِ 1 مقامِ اول و 1 مدالِ طلایِ فیاپ و دریافتِ عنوانِ با ارزشِ [ Best of Show ] و شش پذیرشِ عکس از جشنواره یِ بین المللیِ عکسِ [ Somoni 2021 ]
5- کسبِ مقامِ دوم و 1 مدالِ نقره و کسبِ ده پذیرشِ عکس از جشنواره بین المللیِ عکسِ [MTB International Circuit 2021 ]
6- کسبِ 1 مقامِ اول و 1 مدالِ طلا و همچنین کسبِ 1 دیپلمِ افتخار و همچنین 5 پذیرشِ عکس از جشنواره بین المللیِ عکسِ [ Serendipity Mini Wards ]
7- کسبِ مقامِ نخست و بدست آوردنِ جایزه یِ [ IIG Golden Camera ] و همچنین کسبِ 5 پذیرشِ عکس از جشنواره بین المللیِ عکسِ [ IIG-2021 ]
8- کسبِ 2 افتخارِ AAP Certificate (PDF) & CAPS Certificate ( PDF ) از جشنواره بین المللیِ عکسِ [ 1st Christmas Photo Awards 2021 ]
9- کسبِ 1 ربانِ SAP[ Sigma Academy of Photography ] و کسبِ شش پذیرشِ عکس در مسابقه بین المللیِ عکسِ [ SREE International Photography Contest 2021 ]
10- کسبِ افتخارِ نفرِ نخست در بخشِ عکسِ رنگی و کسبِ 1 مدالِ طلا و چهار پذیرشِ عکس در مسابقه بین المللیِ عکسِ [ Exposure 2021 ]
11- کسبِ 2 دیپلمِ افتخارِ SSP و هفت پذیرشِ عکس در مسابقه بین المللیِ عکسِ [ Lanki Photo Awards 2021 ]
12- کسبِ 1 نشانِ افتخار و شش پذیرشِ عکس از مسابقه بین المللیِ عکسِ [IPCS International Salon 2021 ]
13- کسبِ مقامِ اول و دریافتِ 1 مدالِ طلایِ فیاپ و هفت پذیرشِ عکس از مسابقه بین المللیِ عکسِ [Light Line Circuit 2021 ]
14- کسبِ 1 نشانِ لیاقت و 1 دیپلمِ افتخار و سه پذیرشِ عکس از جشنواره بین المللیِ عکسِ [ Lavash Photo Awards 2021 – Sri Lanka ]
15- دریافت 1 ربان فیاپ و سه پذیرش عکس از جشنواره عکس [ Maxim Dmitriev 2021 ]
16- کسبِ رتبه اول و مدالِ طلا و همچنین کسبِ 2 نشانِ افتخار از جشنواره عکسِ: [ EveryGreen International Photography Circuit 2021 ]
17- کسبِ رتبه اول و مدالِ طلا از جشنواره عکسِ :[ The Artist Archive 2021 ]
18- کسبِ رتبه اول و مدالِ طلا و همچنین کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره عکسِ: [ Golden peacock photo circuit ]
19- کسبِ رتبه اول و مدالِ طلا در مسابقه عکاسیِ سایتِ: [ WorldPhotographersClub – WPC ] در ژانرِ ( معماری )
20- کسبِ رتبه اول و مدالِ طلا و همچنین کسبِ 3 نشانِ لیاقت در مسابقه عکاسیِ: [ WorildPhotographersClub – WPC ] در ژانرِ ( آبستره )
21- کسبِ مقامِ اول و مدالِ طلا Gold Award از سایتِ معتبرِ عکاسیِ: [ Viewbug(website) – Spring 21 ]
22- کسبِ رتبه دوم و مدالِ نقره و همچنین کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره عکسِ: [ Photo fusion international circuit ]
23- کسبِ مقام سوم و مدالِ برنز و همچنین کسبِ 1 نشانِ افتخار از جشنواره عکسِ: [ Picsmania International Circuit 2021 ]
24- کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره یِ بسیار معتبرِ: [ Monovisions ]
25- کسبِ 1 نشانِ لیاقت و کسبِ 1 نشانِ افتخار از جشنواره یِ عکسِ: [ Temasek photo circuit ]
26- کسبِ جایزه یِ CM از جشنواره عکسِ: [ 1st SKP International Salon 2021 ]
27- کسبِ جایزه یِ Caps E-certificate از جشنواره یِ عکسِ: [ The Artsy lens awards ]
28- کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره یِ عکسِ: [ Maxim Dmitriev ]
29- کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره یِ عکسِ: [ Sandven image house international photography circuit ]
30- کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره یِ عکسِ: [ 2nd Pamir ]
31- کسبِ 1 مدالِ Chairman Choice از جشنواره عکسِ: [ Click Art Photographic Society 2021 ]
32- کسبِ 1 روبانِ فیاپ از جشنواره عکسِ : [ 6th Focus International Salon 2021
33- کسبِ 1 روبانِ فیاپ از جشنواره عکسِ: [ Victor polynsky ]
34- کسبِ 1 جایزه Judges Choice Certificate و کسبِ 1 جایزه Caps E-certificate از جشنواره عکسِ: [ Kianna Clicks 2021 ]
35- کسبِ 1 نشانِ افتخار از جشنواره یِ بین المللیِ عکسِ: [ Esteem circuit ]
36- دریافتِ 2 نشانِ لیاقت از سایتِ : [ WorldPhotographersClub – WPC ] در ژانرِ (Monuments)
37- کسبِ 1 دیپلمِ افتخار [ GNG Diploma E-certificate ] از جشنواره بین المللیِ عکسِ: [ Phoenix International Photography Planet Awards 2020 ]
38- کسبِ 1 نشانِ لیاقت از جشنواره عکسِ: [ Serbia Photo Association 2021 ]
39- کسبِ 1 جایزه یِ Hidden Gem award ) ) در سایتِ معتبرِ عکاسیِ: [viewbug ]
40- کسبِ 5 نشانِ لیاقت از سایتِ معتبرِ عکاسیِ: [ WorldPhotographersClub – WPC ] در ژانرِ (عکاسیِ خیابانی)
41- چاپِ 2 عکس از من در مجله Chiiz – Vol 52 از کشور امریکا
42- انـتخابِ عکـسِ من تـوسطِ Curators در سایتِ: Photo image art با جـمله ای الهام بخش از « پیتر لیندبرگ »
43- کسبِ بیش از 200 پذیرشِ عکس از جشنواره هایِ معتبرِ بین المللی عکاسی
44- حضور در نمایشگاه عکس گروهی فؤاد
45- چاپ عکس در تقویم « ایران سرزمین زیبای من » توسط شرکت فرهنگی – هنری صفیر؛ چند سال متوالی
16- حضور در « پانزدهمین جشن تصویر سال » و نمایشِ یکی از عکس هایِ من در بخشِ « مستندِ اجتماعی » در بازه زمانی 1 تا 20 اسفند سال 1396 در خانه هنرمندان
47- حضور در « شانزدهمین جشن تصویر سال » و نمایشِ یکی از عکس هایِ من در بخشِ « عکسِ خلاقانه » در بازه زمانی 3 تا 24 اسفند سال 1397 در خانه هنرمندان
پذیرفته شدنِ 3 عکس در جشنواره « هنر عکاسی » در کشورِ « کرواسی »
48- پذیرفته شدنِ 1 عکس در جشنواره « 5th International Exhibition of Sacral Motifs – 2018» در کشورِ « کرواسی »
49- پذیرفته شدنِ 1 عکس در جشنواره « فتوفیلس » در کشورِ « فرانسه »
50- پذیرفته شدنِ یک عکس در جشنواره بین المللی عکسِ 3rd Varadinum 2019 در کشورِ رومانی
51- پذیرفته شدنِ 4 عکس در جشنواره Cross Continental Circuit؛ یک عکس در سالنِ Germany، یک عکس در سالنِ Indonesia و دو عکس در سالنِ South Africa
52- پذیرفته شدنِ سه عکس در هفتمین جشنواره خیام
53- پذیرفته شدن یک عکس در جشنواره عکس موضوعات مذهبی 2019 کشور کروواسی
54- پذیرفته شدن یک عکس در جشنواره بین المللی عکس Ala Archa پارک ملی – کشور قزاقستان
55- دریافتِ دیپلمِ افتخار از جشنواره 35Awards در بخشِ Art Photography
56- دریافتِ دیپلمِ افتخار از جشنواره 35Awards در بخشِ Light Blue Colors
57- دریافتِ دیپلمِ افتخار از جشنواره 35Awards در بخشِ Green Colors
58- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 33٪ عکاسِ برتر – Top 33% Photographer – از جشنواره 35Awards در بخشِ Green Colors
59- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 10٪ عکاسِ برتر – Top 33% Photographer – از جشنواره 35Awards در بخشِ Pattern
60- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 5٪ عکاسِ برتر – Top 5% Photographer – و به عنوانِ 3٪ عکسِ برتر – Top 3% Street Photography: Shadows – از جشنواره 35Awards در بخشِ Street Photography: Shadows
61- دریافتِ دیپلمِ افتخار و قرار گرفتن در بینِ 300 عکاسِ برتر در ژانرِ کانسپچوال آرت -Top 300 Conceptual Photographer – و قرار گرفتن در بین 100 عکاسِ برترِ تهران – Top 100 Tehran Photographer – در سالِ 2020
62- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 31٪ عکاسِ برتر – Top 31% Photographer- از جشنواره 35awards در بخشِ Fire
63- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 26٪ عکاسِ برتر – Top 26% Photographer- و به عنوانِ 22٪ عکسِ برتر – Top 22% Studio Portrait – از جشنواره 35Awards در بخشِ Studio Portrait
64- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 22٪ عکاسِ برتر – Top 22% Photographer- و به عنوانِ 29٪ عکسِ برتر – Top 29% Quarantine Covid-19 – از جشنواره 35Awards در بخشِ Quarantine Covid-19
65- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 32٪ عکاسِ برتر – Top 32% Photographer- از جشنواره 35awards در بخشِ Wildlife: Mammals
66- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 22٪ عکاسِ برتر – Top 22% Photographer- و به عنوانِ 24٪ عکسِ برتر – Top 24% Birds 2020 – از جشنواره 35Awards در بخشِ Birds 2020
67- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 27٪عکاسِ برتر – Top 27% Photographer- و به عنوانِ 28٪ عکسِ برتر – Top 28% Horror Photography – از جشنواره 35Awards در بخشِ Horror Photography
68- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 11٪عکاسِ برتر – Top 11% Photographer- و به عنوانِ 16٪عکسِ برتر – Top 16% Motion, Black & White- از جشنواره 35Awards در بخشِ Motion, Black & White
69- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 10٪عکاسِ برتر – Top 10% Photographer- و به عنوانِ 10٪عکسِ برتر – Top 10% Abstract, Shot by Phone 2020- از جشنواره 35Awards در بخشِ Abstract, Shot by Phone 2020
70- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 33٪ عکاسِ برتر – Top 33% Photographer- و به عنوانِ 31٪ عکسِ برتر – Top 31% Emotions- از جشنواره 35Awards در بخشِ Emotions
71- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 3٪ عکاسِ برتر – Top 3% Photographer- و به عنوانِ 2٪ عکسِ برتر – Top 2% Art Photography- از جشنواره 35Awards در بخشِ Art Photography
72- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 7٪ عکاسِ برتر – Top 7% Photographer- و به عنوانِ 16٪ عکسِ برتر – Top 16% Light Painting – از جشنواره 35Awards در بخشِ Light Painting
73- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 1٪ عکاسِ برتر – Top 1% Photographer- و به عنوانِ 1٪ عکسِ برتر – Top 1% Street Life in Bright Colors – از جشنواره 35Awards در بخشِ Street Life in Bright Colors
74- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 19٪ عکاسِ برتر – Top 19% Photographer- و به عنوانِ 12٪ عکسِ برتر – Top 12% Eyes – از جشنواره 35Awards در بخشِ Eyes
75- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 2٪ عکاسِ برتر – Top 2% Photographer- و به عنوانِ 4٪ عکسِ برتر – Top 4% Mobile Photography: Shadows 2020 – از جشنواره 35Awards در بخشِ Mobile Photography: Shadows 2020
76- دریافتِ دیپلمِ افتخار به عنوانِ 70 عکاسِ برترِ عکاسیِ خیابانی – Top 70 Street Photo, Photographer
77- دیپلمِ افتخار به عنوانِ 70 عکاسِ برترِ کانسپچوال آرت – Top 70 Conceptual Photo, Photographer
78- دیپلمِ افتخار به عنوانِ 35 عکاسِ برترِ ایران – Top 35 Iran, Photographer
79- دیپلمِ افتخارِ 35 عکاسِ برترِ تهران – Top 35 Tehran, Photographer
80- دیپلمِ افتخار به عنوانِ 50 عکاسِ برترِ ژانرِ عکاسیِ پروژه ای – Top 50 Photo Project Series
81- دیپلمِ افتخار و نامزد شدن در بینِ 150 عکاسِ برترِ عکاسیِ خیابانی – Top 150 Street Photo, nomination
82- دیپلمِ افتخار و نامزد شدن به عنوانِ 200 عکاس برترِ ژانرِ کانسپچوال آرت – Top 200 Conceptual Photo, nomination
و…

• نمایشگاه هایِ برگزار شده:
– حضور در نمایشگاهِ گروهیِ « پردیسان » در زمینه نقاشی
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « دگردیسیِ زمان » در زمینه نقاشی
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « فصلِ آخر » در زمینه نقاشی
– برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس « ضمیر ناخودآگاه »
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « واکاوی » در زمینه نقاشی
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « راهِ هنر » در زمینه عکاسی
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « رنگ ها و برگ ها » در زمینه عکاسی
– حضور در نمایشگاهِ گروهی « اسطوره ها » در زمینه عکاسی
و…

• عناوینِ به دست آمده در زمینه مقالاتِ زیبایی شناسی معماری:
1- نگارشِ مقاله « زیباسازیِ شهری با تلفیقی از هنرِ اسلامی – ایرانی و هنرِ غرب؛ با الهام و سود جستن از عنصرِ بی مانندِ طبیعت » پذیرفته شده و دارایِ تأییدیه و دارایِ مجوزِ ISC از دانشگاه شهید بهشتیِ تهران در پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
2- نگارشِ مقاله « بررسیِ ارزش هایِ زیبایی شناسیِ هنرِ اسلامی – ایرانی در معماری؛ با رویکردی خردورزانه به ذاتِ زیبایِ هنرِ اسلامی – ایرانی در سازه هایِ شهری » پذیرفته شده در اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقاتِ شهریِ ایرانی – اسلامی
3- نگارشِ مقاله « واکاویِ جایگاهِ « هنر » و معماری در رشدِ رواشناسیِ فردی و روانشناسیِ اجتماعی؛ با رویکردی خردورزانه به جایگاهِ « هنر » در ایجادِ یک جامعه سالم و شاداب » پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی چالش هایِ تجارت و علوم اجتماعی، با تأکید بر محورهای: تجارت، مدیریت، اقتصاد و حسابداری ( دارایِ شابک ISBN )
4- نگارشِ مقاله « بررسیِ تأثیرِ زیبایی شناسیِ حکمت و اندیشه بر معماریِ اسلامی- ایرانی و معماریِ مدرنِ غرب؛ با توجه به جایگاهِ حکمتِ اسلامی و فلسفه غرب در هنرِ معماری » پذیرفته شده در کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهایِ جهانِ اسلام ( تبریز، پایتختِ گردشگریِ کشورهایِ اسلامی 2018 ) و دارایِ مجوزِ ISC.
5- نگارشِ مقاله « بررسی و واکاویِ تأثیرِ حکمتِ اسلامی بر هنرِ ریبایی شناسیِ معماریِ اسلامی – ایرانی؛ با رویکردی خردورزانه به تأثیرِ حکمتِ اسلامی در اعتلایِ هنرِ معماریِ ایرانی » پذیرفته شده در در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست 2018
6- نگارشِ مقاله « بررسیِ جایگاهِ ارزشمندِ حکمت و اندیشه در هنرِ معماری و تأثیرِ آن بر زیباسازیِ کلان شهرهایِ مدرن؛ با رویکردی زیباشناسانه به حکمت و اندیشه و تأثیرِ آن در زیبا سازیِ شهری » پذیرفته شده در کنگره ملیِ معماری و عمران شهری، مؤسسه آموزشِ عالی وحدت تربت جام و دارایِ مجوزِ ISC.
7- نگارشِ مقاله « ژرف اندیشی در فلسفه روانشناسیِ تأثیر و جایگاهِ تلفیق و همسوییِ میانِ هنرِ معماریِ اسلامی – ایرانی و معماریِ غربی در ایجادِ یک جامعه شهریِ پوی؛ با تأملی به تأثیرِ هنر و زیبایی شناسیِ هنرِ مدرنِ معماری بر روحِ انسانِ در جستجویِ ذاتِ زیبایی » پذیرفته شده در کنگره عمران و معماری در توسعه پایدار.
8- نگارشِ مقاله « واکاوی و جستجویی در فلسفه و اندیشه زیبایی شناسیِ تأثیر و تلفیقِ هنرِ معماریِ اسلامی – ایرانی و معماریِ غرب در ایجاد و رشدِ جامعه شهریِ شاداب و زیبا؛ با رویکردی تأمل برانگیز در جایگاهِ تأثیرِ زیبایی شناسیِ معماری بر ذاتِ انسانِ مدرنِ در جستجویِ زیبایی » پذیرفته شده در ششمین کنگره سالانه ملی عمران و معماری در توسعه شهری.
9- نگارشِ مقاله «غور و تفحص در حکمت و اندیشه زیبایی شناسی در پهنه تاریخ و تأثیر و تلفیقِ هنرِ معماریِ اسلامی – ایرانی و معماریِ غربی در ایجاد و رشدِ جامعه شهریِ استوار بر معیارهایِ روزِ زیبایی شناسی؛ با رویکردی اندیشمندانه به تأثیرِ زیبایی شناسیِ ذاتِ هنرِ معماری بر ذاتِ انسانِ مدرنِ در جستجویِ زیباییِ راستین » پذیرفته شده در اولین کنفراسِ بین المللیِ عمران، معماری و شهرسازیِ ایران.
10- نگارشِ مقاله « Analysis of the effect of Islamic wisdom on the art of aesthetics of Islamic-Iranian architecture; With a rational approach to the effect of Islamic wisdom on the knowledge of Iranian art architecture » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « The 3rd International Conference On Urban Management, Civil Engineering & Technology in Modern Architecture » در شهرِ آمستردام، کشور هلند.
11- مدرک گذراندنِ دوره ای 8 ساعته در زمینه هنرِ معماری و زیبایی شناسیِ هنر معماری از دانشگاهِ آکسفورد انگلستان.
12- نگارش مقاله « Examining the Status of “Art” and Architecture in the Development of Individual Psychology and Social Psychology; with a Rational Approach to the Position of “Art Architecture” in Building a Healthy Society » پذیرفته شده در کنفرانس علمی « ICMABS 2018: 20th International Conference on Metaphoric Architecture and Building Styles » در کشورِ ایتالیا، شهرِ رم.
کدِ کنفرانس: Conference Code: 18IT03ICMABS
13- نگارشِ مقاله « Investigating the Effect of Aesthetics of Wisdom and Thought on Islamic-Iranian Architecture and Modern Western Architecture: Considering the Position of Islamic Philosophy and Western Philosophy in the Art of Architecture » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « ICCUE 2018: 20th International Conference on Civil and Urban Engineering » در کشورِ فرانسه، شهرِ پاریس.
کدِ کنفرانس:‌ Conference Code: 18FR06ICCUE
14- نگارشِ مقاله « – Analyze and review the status of art and architecture in attracting and developing a tourism-based economy; With a wise approach to the potential of the tourism industry based on the art of architecture » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « ICCBAE 2018 : International Conference on Commercial and Engineering Building Architecture and Engineering » در کشورِ امریکا، شهر نیویورک.
کدِ کنفرانس:‌ Conference Code: 18US080283
15- نگارشِ مقاله « Deep Thought in the Philosophy of Psychology the Influence and Position of the Integration between the Art of Islamic-Iranian Architecture and Western Architecture in Creating a Dynamic Urban Society; Contemplating the Influence of Art and the Aesthete » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ « ICAHH 2018: 20th International Conference on Architectural Humanities and History » در کشورِ امارات متحده عربی، شهر دوبی.
کدِ کنفرانس:‌ Conference Code: 18AE06ICAHH
16- نگارشِ مقاله « Deep Thinking in the Philosophy of Psychology The Influence and Position of Integration between the Art of Islamic-Iranian Architecture and Western Architecture in Creating a Dynamic Urban Society, Reflecting on the Impact of Art and Aesthetics of Modern Art on the Human Soul in Search of the Essence of Beauty » پذیرفته شده در کنفرانسِ علمیِ چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی وکنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا – در دانشگاه Kasem Bundit بانکوک – تایلند کدِ کنفرانس: Conference Code: BA-00296-AB
و…

• سوابق کاری:
– تدریس در دانشگاه جامع علمـی – کاربردی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
– تدریس در دانشگاه جامع علمـی – کاربردی، جهاد دانشگاهی تهران 1
– تدریس در هنرستان فنی – حرفه ای پلی تکنیک سال تحصیلی 93 -94
– تدریس کنکور زبان و ادبیات فارسی در هنرستان فنی – حرفه ای پلی تکنیک سال تحصیلی 93 -94
– تدریس دوره آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی کارکنان شهرداری منطقه 14 تهران ( ICDL)
– تدریس دوره هایِ کاربردیِ مهارت هایِ فنی بر پایه گرافیک – دانشگاه جامع علمـی کاربردی
– کارمند بخشِ تبلیغات در « موسسه فرهنگی انتشاراتی سفیران » به مدتِ حدوداً 8 سال
– مدیریت فروش و تبلیغات در شرکت آرمین صنعت گستران
– عضوِ کمیته داورانِ « فصلنامه علمیِ پژوهش در علومِ پایه و علومِ مهندسی » – صاحب امتیاز: انجمن پژوهش‌های علوم پایه و مهندسی / ناشر: انتشارت آترین یکتا ( پروانه تاسیس به شماره 7599/50 و شماره مجوز 97/11195 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) / سردبیر: دکتر سید فتح اله ساجدی { یک دوره }
– عضوِ کمیته داورانِ « مجله مطالعاتِ پژوهشی در علومِ انسانی اسلامی » – صاحب امتیاز: انجمن پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی / ناشر: انتشارت آترین یکتا ( پروانه تاسیس به شماره 7599/50 و شماره مجوز 97/11195 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) / سردبیر: دکتر مرضیه رضایی کلانتری { یک دوره }
– عضوِ کمیته داورانِ « مجله مطالعاتِ پژوهشی در علومِ انسانی و علومِ اجتماعی » – صاحب امتیاز: انجمن پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی / ناشر: انتشارت آترین یکتا ( پروانه تاسیس به شماره 7599/50 و شماره مجوز 97/11195 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) / سردبیر: دکتر امین امیریان { یک دوره }
– عضوِ کمیته داورانِ « مجله مطالعاتِ پژوهشی در تاریخ، ادبیات و علوم » – صاحب امتیاز: انجمن پژوهش‌های تاریخ، ادبیات و علوم / ناشر: انتشارت آترین یکتا ( پروانه تاسیس به شماره 7599/50 و شماره مجوز 97/11195 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) / سردبیر: دکتر معصومه بخشی زاده { یک دوره }
– عضوِ کمیته داورانِ « مجله مطالعاتِ پژوهشی در ادبیات، فرهنگ و هنر » – صاحب امتیاز: انجمن پژوهش‌های زبان، ادبیات و هنر / ناشر: انتشارت آترین یکتا ( پروانه تاسیس به شماره 7599/50 و شماره مجوز 97/11195 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) / سردبیر: دکتر سعید گودرزی { یک دوره }
– عضوِ کمیته داورانِ « جشنواره تألیفاتِ علمیِ برترِ علومِ انسانی و اسلامی – جایزه ویژه علامه مجلسی » { یک دوره }
– عضوِ داورانِ جشنواره پایان نامه هایِ برتر ایران « جایزه ویژه پروفسور حسابی » { یک دوره }
– مدیریت داخلی در شرکت موج سوم
– تألیف کتاب «حسین بن منصور حلاج؛ افسانه ای در پسِ پرده»
– تألیف کتاب « سفر به دنیایِ خود ساخته ذهنیِ من »
و…

• دروس تدریس شده « دانشگاهی – مدرسه – آموزشگاهی – خصوصی – نیمه خصوصی »:
– تدریسِ ادبیات فارسی عمومی ( کلیه رشته‌های دانشگاهی )
– تدریسِ ویرایش تصویر 1 : نرم افزار فتوشاپ CS5-6 Photoshop
– تدریسِ ویرایش تصویر 2 : نرم افزار فتوشاپ CS5-6 Photoshop
– تدریسِ تصویر سازی : نرم افزار کورل دراو CorelDraw X5
– تدریسِ انیمیشن در وب : نرم افزار فلش Flash CS5
– تدریسِ گرافیک و انیمیشن در وب
– تدریسِ طرایحی پایه کاربردی Dreamweaver CS5
– تدریسِ خلاقیت هنری
– تدریسِ تجزیه و تحلیل و نقدِ آثارِ هنرهایِ تجسمی
– تدریسِ سبک شناسیِ نقاشی – با تکیه بر سبک هایِ امپرسیونیسم، کوبیسم، انتزاعی و سورئالیسم –
– تدریسِ زیبایی شناسی هنر
– تدریسِ زیبایی شناسی در طراحیِ لباس
– تدریسِ زیبایی شناسی در معماری
– تدریسِ زیبایی شناسی در عکاسی
– تدریسِ زیبایی شناسی در تأتر
– تدریسِ زیبایی شناسی در طراحیِ داخلی – منازل و ادارت –
– تدریسِ زیبایی شناسی در صنعتِ سینما
– تدریسِ زیبایی شناسی در نقاشی
– تدریسِ زیبایی شناسی در هنرهایِ تجسمی
– تدریسِ زیبایی شناسی در فلسفه هنر و تلفیق آن با معماری
– تدریسِ زیبایی شناسیِ معماریِ غرب – با تکیه بر معماریِ سبکِ گوتیک
– تدریسِ زیبایی شناسیِ معماریِ اسلامی – ایرانی با تکیه بر اندیشه حکمایِ اسلامی
– تدریسِ کلیه دروسِ مربوط به عکاسی (‌به صورت عملی – تئوری ) « اصولِ اولیه عکاسی – بررسیِ چندِ سبکِ مطرح در عکاسی – بررسیِ سبک شناسیِ تاریخیِ عکاسی – بررسیِ نورردازی در عکاسی – بررسیِ نقد و تحلیلِ فلسفیِ عکاسی »
– تدریسِ رنگ شناسی و جایگاهِ رنگ در هنر‌های بصری
– تدریسِ سبک شناسیِ هنر
– تدریسِ تاریخ هنر
– تدریسِ مبانی هنرهای تجسمی
– تدریسِ مبانی هنرهای نمایشی
– تدریسِ حکمتِ هنر اسلامی
– تدریسِ آراء متفکران در باب هنر
– تدریسِ بررسی و تحلیلِ مکاتبِ هنری
– تدریسِ تأثیرِ کهن الگوها در هنر – نمایشی، ادبیات و … –
– تدریسِ درک و دریافت نظم در رشته زبان و ادبیات فارسی
– تدریسِ درک و دریافت نثر در رشته زبان و ادبیات فارسی
– تدریسِ درک و دریافت علوم ادبی در رشته زبان و ادبیات فارسی
و…

• آدرس:

• تلفن:

• اینستاگرام:
hamid_hashemihh5555

• رویدادهای جاری:

📅 درحال حاضر رویدادی موجود نمی‌باشد

• کد QR:

📲 جهت دسترسی سریع و اشتراک‌گذاری آسان، این کد را با تلفن‌های هوشمند اسکن نمائید

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت