⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️از «رنگ یا حروف؟ هیچ کدام،هردو ¦ نمایشگاه آثار سمیه درویشی» دیدن فرمائید و دیگران را برای تماشا در گالری لیلیت دعوت نمائید، بازدید شبانه‌روزی آزاد است…

رنگ یا حروف؟ هیچ کدام،هردو ¦ نمایشگاه آثار سمیه درویشی

Somayeh Darvishi ¦ Color or letters? None, both Exhibition

«گالری لیلیت شما را به دیدن این نمایشگاه برگزار شده دعوت می‌نماید»

رنگ یا حروف؟ هیچ کدام،هردو ¦ نمایشگاه آثار سمیه درویشی

هنرمند: سمّیه درویشی

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت