رشته مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه هنر

  • مشروح مطلب
  • مطالب مشابه
  • بخش‌های مرتبط

رشته مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه هنر

مدیریت پروژه بکار گیری دانش، مهارتها و تکنیکهای لازم در مدیریت اجرای فعالیتها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، تعداد واحد‌های کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه‌های دارای رشته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، معرفی سایر رشته‌های کارشناسی ارشد و دکترای معماری (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ارایه می‌شود.

برنامه درسی (سرفصل) کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس الزامی : 17 واحد
دروس اختیاری : 9 واحد
پایان نامه : 4 واحد
سمینار : 2 واحد

دروس الزامی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

نام درس: نظریه‌های مدیریت پروژه
تعداد واحد: 2

نام درس: روشهای مدیریت پروژه 1
تعداد واحد: 2

نام درس: روشهای مدیریت پروژه 2
تعداد واحد: 2

نام درس: تحقیق در عملیات و روشهای کمی در مدیریت
تعداد واحد: 3

نام درس: مدیریت مالی پروژه
تعداد واحد: 2

نام درس: مدیریت مواد و مصالح
تعداد واحد: 2

نام درس: پروژه‌های موردی مدیریت 1
تعداد واحد: 2

نام درس: پروژه‌های موردی مدیریت 2
تعداد واحد: 2

جمع
تعداد واحد: 17

دروس اختیاری کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

نام درس: علوم ساختمان پیشرفته
تعداد واحد: 2

نام درس: سیستمهای سازه‌ای پیشرفته
تعداد واحد: 3

نام درس: علوم و تکنولوژی مصالح ساختمانی
تعداد واحد: 3

نام درس: مدیریت سیستم اطلاعاتی
تعداد واحد: 2

نام درس: مدیریت ارزش و سیستمهای VM
تعداد واحد: 2

نام درس: کامپیوتر در مدیریت پروژه
تعداد واحد: 2

نام درس: فنون ساخت پیشرفته
تعداد واحد: 2

نام درس: سیستمهای تاسیسات ساختمان
تعداد واحد: 2

نام درس: قوانین و مدیریت پیمان
تعداد واحد: 2

نام درس: پروژه سازه
تعداد واحد: 2

نام درس: پروژه تاسیسات
تعداد واحد: 2

جمع
تعداد واحد: 24

دانشگاه‌هایی که در رشته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 95)
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه هنر
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم

دانشگاه‌هایی که در رشته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94)
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه هنر تهران

سایر رشته‌های کارشناسی ارشد معماری (بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 95) :
​مجموعه معماری:
بازسازی پس از سانحه
معماری اسلامی
معماری منظر
معماری داخلی
مطالعات معماری ایران
مهندسی معماری

مجموعه هنرهای ساخت و معماری:
فناوری معماری
معماری و انرژی

رشته‌های دکترای معماری (بر اساس دفترچه کنکور دکترا 95):
معماری
معماری اسلامی

فرصتهای شغلی و بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
مشاغل زیر به طور مستقیم به رشته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :

طراح داخلی
مهندس معمار
استاد دانشگاه
پـژوهـــشــگـر
مدیر کنترل پروژه

و طبق طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت، مشاغل زیر امکان جذب این رشته تحصیلی را در حوزه بهداشت و درمان دارند:

مهندس راه و ساختمان و شهرسازی

تحقیق و گردآوری : گروه آموزش و دانشگاه مسیر ایرانی


دیدن منابع مطالب

بخش‌های مرتبط
مجله هنرمجله دانستنی‌های هنر

ژورنال‌های لیلیت

مجموعه‌ای جامع از مجلات دانستنی‌ها و مطالب مفید با موضوعات گوناگون و متنوع

اَپ لیلیت

دریافت رایگان اپلیکیشن لیلیت

error: هشدار ⚠️ محتوا محافظت می‌شود