تاریخ هنر جهان – عجایب هفت گانه

تاریخ هنر

عجایب هفتگانه جهان به دو بخش اصلی تقسیم میشوند:

1- عجایب هفتگانه قدیم (کلیک)
معبد آرتمیس در افوسوس(ترکیه)
مجسمه زئوس
مقبره هالیکارناسوس در ترکیه
فانوس دریایی اسکندریه
مجسمه عظیم الجثه غول رودس در یونان
باغهای معلق بابل در عراق
اهرام مصر(هرم خوفو)

2- عجایب هفتگانه جدید (کلیک)
مجسمه حضرت عیسی در برزیل
هرم چچن در مکزیک
مسجد تاج محل در هند
شهر پترا در اردن
دیوار چین
کولوسئوم در ایتالیا
ماچوپیچو در پرو

موارد مشابه: