همه چیز دربارهٔ مداد اتود طراحی

مداد اتود مداد های امروزی با مغزی های قابل تعویض و در قطرهای متفاوت از جنس گرافیت یا زغال فشرده صنعتی. نوک این مداد ها که از مغزی های گرافیتی استفاده می کنند همیشه تیز هست و نیازی به تراشیدن آنها نیست.در انواع و اقسام متفاوت وجود دارند.و مغزی های رنگی نیز برای آنها موجود است.معمولا تنوع سختی و نرمی مغزی های آنها کمتر از مدادهای کلاسیک میباشد.