بازیگران جوان

معرفی هنرمندانی که از سنین کودکی وارد عرصه بازیگری شده‌اند

دانشمندان، علما و بزرگان هر کدام نردبانی برای ترقی دارند، ولیکن هنرمندان این راه را پروازکنان می پیمایند. “ویکتور هوگو”