📖 انواع سبک‌ها و ژانرهای عکاسی

مانند بسیاری از هنرها، هنر زیبای عکاسی هم انواع مختلف دارد، انواع سبک‌ها و ژانرهای مختلف عکاسی نشانه‌ای از شکوفایی این هنر و ترکیب تخصص و تکنیک حرفه‌ای هنرمند می‌باشد.
در این بخش سبک‌ها و ژانرهای هنر عکاسی قرار گرفته است.

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی سیاه و سفید چیست؟ Grayscale Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی هوا به هوا چیست؟ Air-to-air Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی طبیعت بی‌جان چیست؟ Stillife Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی فروسرخ مادون قرمز چیست؟ Infrared Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی سینمایی چیست؟ Cinema Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی عامیانه یادگاری چیست؟ Vernacular Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی دریا چیست؟ Sea Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی فانتزی خلاقانه چیست؟ Fantasy Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی خیابانی چیست؟ Street Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی طبیعت چیست؟ Nature Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی زیر آب و اعماق دریا چیست؟ Underwater Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی علمی یا ریزنگاری چیست؟ Micrography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی جنگ چیست؟ War Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی خبری فتوژورنالیسم چیست؟ Photojournalisme

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی پاپاراتزی یا دزدکی چیست؟ Paparazzi

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی تبلیغاتی چیست؟ Advertising photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی صنعتی چیست؟ Commercial Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی جنایی پزشکی قانونی چیست؟ Criminal Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی پزشکی چیست؟ Medical Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی اسپورت ورزشی چیست؟ Sports Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی هوایی چیست؟ Aerial Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی منظره و چشم‌انداز چیست؟ Landscape Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی مستند و اجتماعی چیست؟ Documentary Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی پرتره چیست؟ Portrait Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی باستانی چیست؟ Archaeology Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی معماری و بناهای ساختمانی چیست؟ Architectural Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی اروتیک یا تن‌کامه چیست؟ Erotic Photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی برهنه یا گلامور چیست؟ Glamour photography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی پورنوگرافی یا هرزه نگاری شهوانی چیست؟ Pornography

📚 آموزش هنر عکاسی

عکاسی مد فشن و مدلینگ چیست؟ Fashion Photography

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang