دنیای درون ¦ نمایشگاه آثار مهتاب مظلومی

ورود به نمایشگاه ❖ می‌توانید از این نمایشگاه دیدن فرمائید و دیگران را به این گالری دعوت نمائید ❖ بازدید در تمام ساعات شبانه روز برای عموم آزاد است …
دنیای درون ¦ نمایشگاه آثار مهتاب مظلومی

دنیای درون ¦ نمایشگاه آثار مهتاب مظلومی

Mahtab Mazlomi ¦ Inside World

هنرمند: مهتاب مظلومی

❖ دنیای درون ❖

در مجموعه “دنیای درون” شاهد آثاری هستیم که غالباً توسط قدرت ناخودآگاه هنرمند به تصویر کشیده شده اند. ناخودآگاه واقعیت حقیقی درون ماست؛ حقیقت انسان در جایی از ذهن است که آن ناخوداگاه نامیده می‌شود. اتوماتیسم یا خودکاری در نقاشی به کُنش و اعمال، غیر ارادی از ناخودآگاه گفته می‌شود که هنرمند بدون آنکه خودش از قبل تصمیمی بگیرد در فرآیند خلق یک اثر به آن دست میزند؛ در این روش آفرینش نقاشی، که طی آن هنرمند می‌کوشد با هرگونه مهار عقلی و ضمیرآگاه به حرکات دست خود، برتری یابد و اجازه دهد که ضمیر نیمه آگاه راهبر کنش هنری او باشد.

خانم مهتاب مظلومی از افرادی که زندگینامه و سرگذشت خاصی دارند و می‌خواهند در یک قاب به تصویر کشیده شود، دعوت می‌نماید تا دنیای درون آنها را ترسیم نماید.

اخطار: هرگونه کپی‌برداری پیگرد قانونی دارد!