# تابلوهای نقاشی بازماندگان پس از نابودی دنیا | Digital paintings of Survivors after the destruction world

بازماندگان پس از نابودی دنیا – Survivors after the destruction of the world

نمیدانم انسان‌ها با چه اسلحه‌ای در جنگ جهانی سوم خواهند جنگید، اما اطمینان دارم بعد از آن با چوب و سنگ می جنگند! ( آلبرت اینیشتین )

جهانی را تصور کنید که انسان‌های بازمانده از جنگ‌های آخرالزمانی و حملات بیگانگان در کنار تکنولوژی های منسوخ شده مانند انسانهای اولیه و قرون وسطی زندگی کنند.

در این تابلو های نقاشی بینظیر سعی شده چنین فضای وهم آلود که احتمالاً به وقوع خواهد پیوست را به تصویر کشیده است.

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، ماه کامل بدون گرگ

کد اثر: 328028

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، جوانی با گرگ‌های درون

کد اثر: 328027

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، حفظ آرامش در پایان دنیا

کد اثر: 328026

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، پناه آورده به هم

کد اثر: 328025

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، سلاح فرازمینی

کد اثر: 328024

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، پیشگوی جنگجو

کد اثر: 328023

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، لاشخورها و آخرین بازمانده

کد اثر: 328022

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، پادشاه با لباس فضانوردی

کد اثر: 328021

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، حمله فرازمینی به یک کلبه چوبی

کد اثر: 328020

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، دختر شَمن

کد اثر: 328019

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، کودک غیب گو

کد اثر: 328018

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، ماسک مایکل مایرز

کد اثر: 328017

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، چهرهٔ شاخ دار

کد اثر: 328016

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، چهره نورانی پشت نقاب شمشیر زنی

کد اثر: 328015

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، دستکش فضانوردی

کد اثر: 328014

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، دختر منتخب

کد اثر: 328013

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، پیشگوی سه چشم

کد اثر: 328012

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، جنگ بر سر صلح

کد اثر: 328011

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، مرد نیزه به دست روی لاشه هواپیمای جنگی

کد اثر: 328010

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، اسب سوار بعد از نابودی جهان توسعه یافته

کد اثر: 32809

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، شیئ ناشناخته در آسمان

کد اثر: 32808

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، منتخب برای نبرد

کد اثر: 32807

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، کپسول‌های زندگی بعد از نابودی تمدن‌ها

کد اثر: 32806

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، کسوف

کد اثر: 32805

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، ملکه و شوالیه آخرین بازماندگان انسان‌ها

کد اثر: 32804

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، مشکوک

کد اثر: 32803

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، یاران نامرئی

کد اثر: 32802

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، آماده مقابل حجوم بیگانگان

کد اثر: 32801

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا