# تابلوهای نقاشی بازماندگان پس از نابودی دنیا | Digital paintings of Survivors after the destruction world

بازماندگان پس از نابودی دنیا – Survivors after the destruction of the world

نمیدانم انسان‌ها با چه اسلحه‌ای در جنگ جهانی سوم خواهند جنگید، اما اطمینان دارم بعد از آن با چوب و سنگ می جنگند! ( آلبرت اینیشتین )

جهانی را تصور کنید که انسان‌های بازمانده از جنگ‌های آخرالزمانی و حملات بیگانگان در کنار تکنولوژی های منسوخ شده مانند انسانهای اولیه و قرون وسطی زندگی کنند.

در این تابلو های نقاشی بینظیر سعی شده چنین فضای وهم آلود که احتمالاً به وقوع خواهد پیوست را به تصویر کشیده است.

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی ماه کامل بدون گرگ

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی جوانی با گرگ‌های درون

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی حفظ آرامش در پایان دنیا

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی پناه آورده به هم

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی سلاح فرازمینی

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی پیشگوی جنگجو

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی لاشخورها و آخرین بازمانده

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی پادشاه با لباس فضانوردی

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی حمله فرازمینی به یک کلبه چوبی

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی دختر شَمن

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی کودک غیب گو

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی ماسک مایکل مایرز

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی چهرهٔ شاخ دار

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی چهره نورانی پشت نقاب شمشیر زنی

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی دستکش فضانوردی

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی دختر منتخب

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی پیشگوی سه چشم

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی جنگ بر سر صلح

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی مرد نیزه به دست روی لاشه هواپیمای جنگی

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی اسب سوار بعد از نابودی جهان توسعه یافته

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی شیئ ناشناخته در آسمان

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی منتخب برای نبرد

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی کپسول‌های زندگی بعد از نابودی تمدن‌ها

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی کسوف

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی ملکه و شوالیه آخرین بازماندگان انسان‌ها

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی مشکوک

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی یاران نامرئی

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی آماده مقابل حجوم بیگانگان

دکمه بازگشت به بالا
fa Lang