# تابلوهای نقاشی بازماندگان پس از نابودی دنیا | Digital paintings of Survivors after the destruction world

بازماندگان پس از نابودی دنیا – Survivors after the destruction of the world

نمیدانم انسان‌ها با چه اسلحه‌ای در جنگ جهانی سوم خواهند جنگید، اما اطمینان دارم بعد از آن با چوب و سنگ می جنگند! ( آلبرت اینیشتین )

جهانی را تصور کنید که انسان‌های بازمانده از جنگ‌های آخرالزمانی و حملات بیگانگان در کنار تکنولوژی های منسوخ شده مانند انسانهای اولیه و قرون وسطی زندگی کنند.

در این تابلو های نقاشی بینظیر سعی شده چنین فضای وهم آلود که احتمالاً به وقوع خواهد پیوست را به تصویر کشیده است.

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی ماه کامل بدون گرگ

کد: 328028

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی جوانی با گرگ‌های درون

کد: 328027

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی حفظ آرامش در پایان دنیا

کد: 328026

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی پناه آورده به هم

کد: 328025

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی سلاح فرازمینی

کد: 328024

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی پیشگوی جنگجو

کد: 328023

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی لاشخورها و آخرین بازمانده

کد: 328022

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی پادشاه با لباس فضانوردی

کد: 328021

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی حمله فرازمینی به یک کلبه چوبی

کد: 328020

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی دختر شَمن

کد: 328019

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی کودک غیب گو

کد: 328018

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی ماسک مایکل مایرز

کد: 328017

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی چهرهٔ شاخ دار

کد: 328016

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی چهره نورانی پشت نقاب شمشیر زنی

کد: 328015

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی دستکش فضانوردی

کد: 328014

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی دختر منتخب

کد: 328013

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی پیشگوی سه چشم

کد: 328012

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی جنگ بر سر صلح

کد: 328011

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی مرد نیزه به دست روی لاشه هواپیمای جنگی

کد: 328010

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی اسب سوار بعد از نابودی جهان توسعه یافته

کد: 32809

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی شیئ ناشناخته در آسمان

کد: 32808

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی منتخب برای نبرد

کد: 32807

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی کپسول‌های زندگی بعد از نابودی تمدن‌ها

کد: 32806

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی کسوف

کد: 32805

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی ملکه و شوالیه آخرین بازماندگان انسان‌ها

کد: 32804

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی مشکوک

کد: 32803

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی یاران نامرئی

کد: 32802

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی آماده مقابل حجوم بیگانگان

کد: 32801

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa Lang