# تابلوهای نقاشی بازماندگان پس از نابودی دنیا | Digital paintings of Survivors after the destruction world

بازماندگان پس از نابودی دنیا – Survivors after the destruction of the world

نمیدانم انسان‌ها با چه اسلحه‌ای در جنگ جهانی سوم خواهند جنگید، اما اطمینان دارم بعد از آن با چوب و سنگ می جنگند! ( آلبرت اینیشتین )

جهانی را تصور کنید که انسان‌های بازمانده از جنگ‌های آخرالزمانی و حملات بیگانگان در کنار تکنولوژی های منسوخ شده مانند انسانهای اولیه و قرون وسطی زندگی کنند.

در این تابلو های نقاشی بینظیر سعی شده چنین فضای وهم آلود که احتمالاً به وقوع خواهد پیوست را به تصویر کشیده است.

✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، ماه کامل بدون گرگ

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، جوانی با گرگ‌های درون

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، حفظ آرامش در پایان دنیا

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، پناه آورده به هم

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، سلاح فرازمینی

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، پیشگوی جنگجو

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، لاشخورها و آخرین بازمانده

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، پادشاه با لباس فضانوردی

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، حمله فرازمینی به یک کلبه چوبی

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، دختر شَمن

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، کودک غیب گو

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، ماسک مایکل مایرز

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، چهرهٔ شاخ دار

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، چهره نورانی پشت نقاب شمشیر زنی

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، دستکش فضانوردی

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، دختر منتخب

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، پیشگوی سه چشم

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، جنگ بر سر صلح

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، مرد نیزه به دست روی لاشه هواپیمای جنگی

ادامه »
✮ نقاشی دیجیتال | Digital Painting

تابلو نقاشی، اسب سوار بعد از نابودی جهان توسعه یافته

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا