# تابلوهای نقاشی پرتره اشخاص | Traditional paintings of person portrait

پرتره اشخاص – persons portrait

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، خانم متشخص اعیان درحال کشیدن سیگار

کد اثر: 227040

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، پرتره خانم زیبای با حجاب ایرانی

کد اثر: 227039

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، لاله سیاه

کد اثر: 227038

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مردی با عبای زرشکی

کد اثر: 227037

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، سه گانه شک و تردید 2

کد اثر: 227036

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختری با بگراند نارنجی

کد اثر: 227035

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، سفید و قرمز ژاپنی

کد اثر: 227034

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، خودنگاره لیتا

کد اثر: 227033

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، نا تمام

کد اثر: 227032

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مربای توت فرنگی

کد اثر: 227031

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، پرتره چهره ساده زن

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، سیگاری

کد اثر: 227029

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، ماریا کالاس – Maria Callas

کد اثر: 227028

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، بانوی با حجاب ایرانی

کد اثر: 227027

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، رنگ‌های ریخته روی پرتره دختر

کد اثر: 227026

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، مارلین

کد اثر: 227025

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، پرتره مادر ترزا

کد اثر: 227024

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختر ژاپنی گیشا

کد اثر: 227023

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، حجاب زن مسلمان و چهره پوشیده

کد اثر: 227022

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، پرتره دانش بشری

کد اثر: 227021

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، امپراطور

کد اثر: 227020

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، چشم و ابرو زن مسلمان

کد اثر: 227019

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختری با لباس شیر و خامه

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دیوید بووی دست به سینه

کد اثر: 227017

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، سه گانه شک و تردید

کد اثر: 227016

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، الوئنده کاپریچسو – El Duende Caprichoso

کد اثر: 227015

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختری با موهای ماکیاتو

کد اثر: 227014

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختری با لباس گل‌های بنفش و سرخابی

کد اثر: 227013

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، دختری با لباس رنگ پاشیده

کد اثر: 227012

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی، خانم گیشای ژاپنی

کد اثر: 227011

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا