# تابلوهای نقاشی پرتره اشخاص | Traditional paintings of person portrait

پرتره اشخاص – persons portrait

✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی خانم متشخص اعیان درحال کشیدن سیگار

کد اثر: ۲۲۷۰۴۰

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی پرتره خانم زیبای با حجاب ایرانی

کد اثر: ۲۲۷۰۳۹

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی لاله سیاه

کد اثر: ۲۲۷۰۳۸

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مردی با عبای زرشکی

کد اثر: ۲۲۷۰۳۷

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی سه گانه شک و تردید ۲

کد اثر: ۲۲۷۰۳۶

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختری با بگراند نارنجی

کد اثر: ۲۲۷۰۳۵

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی سفید و قرمز ژاپنی

کد اثر: ۲۲۷۰۳۴

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی خودنگاره لیتا

کد اثر: ۲۲۷۰۳۳

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی نا تمام

کد اثر: ۲۲۷۰۳۲

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مربای توت فرنگی

کد اثر: ۲۲۷۰۳۱

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی پرتره چهره ساده زن

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی سیگاری

کد اثر: ۲۲۷۰۲۹

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی ماریا کالاس – Maria Callas

کد اثر: ۲۲۷۰۲۸

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی بانوی با حجاب ایرانی

کد اثر: ۲۲۷۰۲۷

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی رنگ‌های ریخته روی پرتره دختر

کد اثر: ۲۲۷۰۲۶

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی مارلین

کد اثر: ۲۲۷۰۲۵

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی پرتره مادر ترزا

کد اثر: ۲۲۷۰۲۴

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختر ژاپنی گیشا

کد اثر: ۲۲۷۰۲۳

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی حجاب زن مسلمان و چهره پوشیده

کد اثر: ۲۲۷۰۲۲

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی پرتره دانش بشری

کد اثر: ۲۲۷۰۲۱

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی امپراطور

کد اثر: ۲۲۷۰۲۰

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی چشم و ابرو زن مسلمان

کد اثر: ۲۲۷۰۱۹

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختری با لباس شیر و خامه

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دیوید بووی دست به سینه

کد اثر: ۲۲۷۰۱۷

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی سه گانه شک و تردید

کد اثر: ۲۲۷۰۱۶

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی الوئنده کاپریچسو – El Duende Caprichoso

کد اثر: ۲۲۷۰۱۵

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختری با موهای ماکیاتو

کد اثر: ۲۲۷۰۱۴

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختری با لباس گل‌های بنفش و سرخابی

کد اثر: ۲۲۷۰۱۳

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی دختری با لباس رنگ پاشیده

کد اثر: ۲۲۷۰۱۲

ادامه »
✮ نقاشی سنتی | Traditional Painting

تابلو نقاشی خانم گیشای ژاپنی

کد اثر: ۲۲۷۰۱۱

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
fa فارسی
X