سالن‌های نمایشگاه

بخش انتخاب سالن‌های برگزاری نمایشگاه هنری

۱- برای انتخاب نمایشگاه به شمارهٔ سالن و گنجایش آن دقت فرمائید. 
۲- حداقل و حداکثر تعداد تابلوها و گنجایش سالن‌ها، به اندازه و ابعاد تابلوها بستگی دارد و متعاقباً هرچه اندازه تابلوها بزرگتر باشد، تعداد کمتری تابلو در سالن مورد نظر جای می‌گیرد.
۳- جهت برگزاری نمایشگاه خود سالن دلخواهتان با توجه به سلیقه و تعداد تابلوها انتخاب نمائید، سپس درخواست خود را از طریق تماس با ما یا پشتیبانی تلگرام و یا پشتیبانی واتساپ اطلاع دهید تا در اولین فرصت همکاران ما شما را یاری نمایند.

۴- سالن‌های نمایشگاه باتوجه به موضوع نمایشگاه‌های گروهی، قابلیت شخصی سازی دارند.

نکته: انتخاب سالن نمایشگاه در گالری لیلیت رایگان است. بابت سالنی که هنرمندان انتخاب می‌نمایند و نمایشگاه ایشان در آن سالن برگزار می‌گردد، هیچگونه هزینه‌ای از ایشان دریافت نمی‌شود.

برای اطلاع از شرایط و قوانین برگزاری نمایشگاه، لطفاً به این لینک آدرس مراجعه نمائید:
lilit.ir/exhibitions/holding

نمایش بر اساس:

  • ★ همه
  • ★ 1 اتاق
  • ★ 2 اتاق
  • ★ 3 اتاق
  • ★ 4 اتاق
  • ★ 5 اتاق
سالن نمایشگاه شماره 630

سالن نمایشگاه شماره 630

گنجایش حداکثر: 10 الی 16 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 629

سالن نمایشگاه شماره 629

گنجایش حداکثر: 18 الی 26 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 628

سالن نمایشگاه شماره 628

گنجایش حداکثر: 20 الی 24 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 627

سالن نمایشگاه شماره 627

گنجایش حداکثر: 22 الی 26 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 626

سالن نمایشگاه شماره 626

گنجایش حداکثر: 52 الی 60 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 625

سالن نمایشگاه شماره 625

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 624

سالن نمایشگاه شماره 624

گنجایش حداکثر: 12 الی 18 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 623

سالن نمایشگاه شماره 623

گنجایش حداکثر: 20 الی 25 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 622

سالن نمایشگاه شماره 622

گنجایش حداکثر: 6 الی 9 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 621

سالن نمایشگاه شماره 621

گنجایش حداکثر: 9 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 620

سالن نمایشگاه شماره 620

گنجایش حداکثر: 19 الی 26 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 619

سالن نمایشگاه شماره 619

گنجایش حداکثر: 8 الی 15 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 618

سالن نمایشگاه شماره 618

گنجایش حداکثر: 11 الی 19 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 617

سالن نمایشگاه شماره 617

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 616

سالن نمایشگاه شماره 616

گنجایش حداکثر: 18 الی 28 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 615

سالن نمایشگاه شماره 615

گنجایش حداکثر: 22 الی 30 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 614

سالن نمایشگاه شماره 614

گنجایش حداکثر: 22 الی 28 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 613

سالن نمایشگاه شماره 613

گنجایش حداکثر: 38 الی 44 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 612

سالن نمایشگاه شماره 612

گنجایش حداکثر: 17 الی 21 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 611

سالن نمایشگاه شماره 611

گنجایش حداکثر: 23 الی 27 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 610

سالن نمایشگاه شماره 610

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 609

سالن نمایشگاه شماره 609

گنجایش حداکثر: 50 الی 57 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 608

سالن نمایشگاه شماره 608

گنجایش حداکثر: 24 الی 30 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 607

سالن نمایشگاه شماره 607

گنجایش حداکثر: 5 الی 6 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 606

سالن نمایشگاه شماره 606

گنجایش حداکثر: 18 الی 21 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 605

سالن نمایشگاه شماره 605

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 604

سالن نمایشگاه شماره 604

گنجایش حداکثر: 22 الی 30 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 603

سالن نمایشگاه شماره 603

گنجایش حداکثر: 10 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 602

سالن نمایشگاه شماره 602

گنجایش حداکثر: 55 الی 65 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 601

سالن نمایشگاه شماره 601

گنجایش حداکثر: 48 الی 52 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 600

سالن نمایشگاه شماره 600

گنجایش حداکثر: 37 الی 25 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 599

سالن نمایشگاه شماره 599

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 598

سالن نمایشگاه شماره 598

گنجایش حداکثر: 28 الی 36 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 597

سالن نمایشگاه شماره 597

گنجایش حداکثر: 10 الی 17 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 596

سالن نمایشگاه شماره 596

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 595

سالن نمایشگاه شماره 595

گنجایش حداکثر: 22 الی 26 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 594

سالن نمایشگاه شماره 594

گنجایش حداکثر: 17 الی 27 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 593

سالن نمایشگاه شماره 593

گنجایش حداکثر: 25 الی 30 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 592

سالن نمایشگاه شماره 592

گنجایش حداکثر: 45 الی 55 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 591

سالن نمایشگاه شماره 591

گنجایش حداکثر: 8 الی 11 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 590

سالن نمایشگاه شماره 590

گنجایش حداکثر: 8 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 589

سالن نمایشگاه شماره 589

گنجایش حداکثر: 7 الی 15 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 588

سالن نمایشگاه شماره 588

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 587

سالن نمایشگاه شماره 587

گنجایش حداکثر: 19 الی 25 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 586

سالن نمایشگاه شماره 586

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 585

سالن نمایشگاه شماره 585

گنجایش حداکثر: 18 الی 24 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 584

سالن نمایشگاه شماره 584

گنجایش حداکثر: 35 الی 50 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 583

سالن نمایشگاه شماره 583

گنجایش حداکثر: 12 الی 18 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 582

سالن نمایشگاه شماره 582

گنجایش حداکثر: 10 الی 15 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 581

سالن نمایشگاه شماره 581

گنجایش حداکثر: 9 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 580

سالن نمایشگاه شماره 580

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 579

سالن نمایشگاه شماره 579

گنجایش حداکثر: 8 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 578

سالن نمایشگاه شماره 578

گنجایش حداکثر: 8 الی 16 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 577

سالن نمایشگاه شماره 577

گنجایش حداکثر: 23 الی 28 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 576

سالن نمایشگاه شماره 576

گنجایش حداکثر: 25 الی 30 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 575

سالن نمایشگاه شماره 575

گنجایش حداکثر: 16 الی 26 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 574

سالن نمایشگاه شماره 574

گنجایش حداکثر: 5 الی 6 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 573

سالن نمایشگاه شماره 573

گنجایش حداکثر: 6 الی 12 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 572

سالن نمایشگاه شماره 572

گنجایش حداکثر: 19 الی 27 تابلو

سالن نمایشگاه شماره 571

سالن نمایشگاه شماره 571

گنجایش حداکثر: 20 الی 26 تابلو

نقاشان زیادی بوده‌اند که از بوم خالی می‌ترسیدند! در واقع این بوم خالی است که از یک نقاش پرشور و با استعداد از ترس به خود می‌لرزد. “ونسان ون‌گوک”

اَپ لیلیت

دانلود اپلیکیشن لیلیت

با نصب اپلیکیشن لیلیت، به راحتی از امکانات لیلیت بهره‌مند شوید و از تخفیف‌ها و جدیدترین اطلاعیه‌ها باخبر باشید...

دانلود مستقیم