انتخاب سالن جهت برگزاری نمایشگاه

جهت برگزاری نمایشگاه خود سالن دلخواهتان با توجه به سلیقه و تعداد تابلوها انتخاب نمائید ، سپس درخواست خود را از طریق 【تماس با ما】 یا 【پشتیبانی تلگرام】 اطلاع دهید تا در اولین فرصت همکاران ما شما را یاری نمایند.

نکته:
1- برای انتخاب نمایشگاه به شماره سالن و گنجایش آن دقت فرمائید.

2- حداقل و حداکثر تعداد تابلوها و گنجایش سالن‌ها، به اندازه و ابعاد تابلوها بستگی دارد و متعاقبا هرچه اندازه تابلوها بزرگتر باشد تعداد کمتری تابلو در سالن مورد نظر جای میگیرد.

سالن شماره: 217 | گنجایش: 7 الی 10 تابلو
سالن شماره: 291 | گنجایش: 12 الی 17 تابلو

سالن شماره: 292 | دو سالن با گنجایش: 35 الی 45 تابلو

سالن شماره: 305 | گنجایش: 11 الی 16 تابلو