🎞️ ویدیوها

  آموزش نقاشی دیجیتال کاراکتر موجود فضایی – قسمت ۲

  آموزش نقاشی دیجیتال کاراکتر موجود فضایی – قسمت ۲

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه یک کاراکتر موجود فضایی را با تکنیک نقاشی دیجیتال طراحی و…
  آموزش نقاشی دیجیتال کاراکتر موجود فضایی – قسمت ۱

  آموزش نقاشی دیجیتال کاراکتر موجود فضایی – قسمت ۱

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه یک کاراکتر موجود فضایی را با تکنیک نقاشی دیجیتال ترسیم و…
  آموزش نقاشی و رنگ آمیزی دیجیتال پری دریایی – قسمت ۲

  آموزش نقاشی و رنگ آمیزی دیجیتال پری دریایی – قسمت ۲

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه یک پری دریایی خیالی را با تکنیک نقاشی دیجیتال طراحی و…
  آموزش طراحی دیجیتال پری دریایی – قسمت ۱

  آموزش طراحی دیجیتال پری دریایی – قسمت ۱

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه اسکچ یک پری دریایی خیالی را با تکنیک نقاشی دیجیتال طراحی…
  آموزش نقاشی دیجیتال پرتره دختر از روی عکس

  آموزش نقاشی دیجیتال پرتره دختر از روی عکس

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه نقاشی دیجیتال پرتره از روی عکس یک دختر ترسیم و رنگ…
  آموزش نقاشی دیجیتال پوستر مناسب کمیک استریپ

  آموزش نقاشی دیجیتال پوستر مناسب کمیک استریپ

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه نقاشی دیجیتال دونفره پوستر یا مناسب کمیک استریپ طراحی و رنگ…
  آموزش نقاشی دیجیتال عنبیه و جزئیات چشم

  آموزش نقاشی دیجیتال عنبیه و جزئیات چشم

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه عنبیه و جزئیات چشم را با تکنیک نقاشی دیجیتال طراحی و…
  آموزش نقاشی دیجیتال ابروها در پرتره به سبک رئال واقع‌گرایانه

  آموزش نقاشی دیجیتال ابروها در پرتره به سبک رئال واقع‌گرایانه

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه ابروها را در پرتره به سبک رئال واقع‌گرایانه با تکنیک نقاشی…
  آموزش نقاشی دیجیتال مژه ها در پرتره سبک رئال

  آموزش نقاشی دیجیتال مژه ها در پرتره سبک رئال

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه مژه ها را به روش صحیح و حرفه ای در پرتره…
  چکار کنیم نقاشی‌های پرتره جذاب‌تر به نظر برسند – قسمت ۲

  چکار کنیم نقاشی‌های پرتره جذاب‌تر به نظر برسند – قسمت ۲

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه با انجام ریزه کاری‌های مهم کاری کنیم که نقاشی‌های دیجیتالی پرتره…
  آموزش طراحی دیجیتالی پرتره یک زن و رنگ آمیزی – قسمت ۱

  آموزش طراحی دیجیتالی پرتره یک زن و رنگ آمیزی – قسمت ۱

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه پرتره یک زن را به روش صحیح و حرفه ای، طراحی…
  آموزش نقاشی دیجیتال منظره کوهستان

  آموزش نقاشی دیجیتال منظره کوهستان

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه چشم انداز و منظره معبد کوهستان فانتزی را طراحی و رنگ…
  آموزش نقاشی دیجیتال گلادیاتور با تکنیک دیجیتال

  آموزش نقاشی دیجیتال گلادیاتور با تکنیک دیجیتال

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه یک گلادیاتور با شمشیر را با تکنیک نقاشی دیجیتال طراحی و…
  آموزش نقاشی دیجیتال آب

  آموزش نقاشی دیجیتال آب

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه آب‌ها را در نقاشی دیجیتال به صورتی که طبیعی به نظر…
  آموزش نقاشی دیجیتال گیاهان و علف‌ها و محیط طبیعت

  آموزش نقاشی دیجیتال گیاهان و علف‌ها و محیط طبیعت

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه گیاهان، علف‌ها و محیط طبیعت را با تکنیک نقاشی دیجیتال طراحی…
  آموزش چندین صحنه و منظره با نقاشی دیجیتال

  آموزش چندین صحنه و منظره با نقاشی دیجیتال

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . صحنه های مناظر گوناگون را چگونه می‌توان با تکنیک نقاشی دیجیتال طراحی…
  آموزش نقاشی شخصیت دیجیتال کارتونی کودکانه

  آموزش نقاشی شخصیت دیجیتال کارتونی کودکانه

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه شخصیت کارتونی کودکانه را سبک انمیمیشن‌های والت دیزنی ، با تکنیک…
  آموزش نقاشی منظره جنگل برفی

  آموزش نقاشی منظره جنگل برفی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه یک منظره جنگل برفی را بصورت کانسپت با تکنیک نقاشی دیجیتال…
  آموزش نقاشی پوست و چهره با تکنیک دیجیتال

  آموزش نقاشی پوست و چهره با تکنیک دیجیتال

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه پوست و چهره را با تکنیک نقاشی دیجیتال به شیوه ساده…
  آموزش نقاشی منظره فانتزی کوهستان

  آموزش نقاشی منظره فانتزی کوهستان

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه منظره فانتزی کوهستان را با تکنیک نقاشی دیجیتال طراحی و رنگ…
  آموزش نقاشی دیجیتالی چشم اندازه منظره ژاپنی

  آموزش نقاشی دیجیتالی چشم اندازه منظره ژاپنی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه یک چشم اندازه رویایی فانتزی از منظره ژاپنی را با تکنیک…
  آموزش طراحی کاراکتر کارتونی با نقاشی دیجیتال

  آموزش طراحی کاراکتر کارتونی با نقاشی دیجیتال

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه کاراکتر کارتونی یک دختر خانم را با تکنیک نقاشی دیجیتال طراحی…
  آموزش نقاشی چهره سبک وکتور GTA

  آموزش نقاشی چهره سبک وکتور GTA

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه نقاشی چهره از روی عکس، سبک وکتور و طرح پوستر سری…
  آموزش نقاشی دیجیتال مقر فرازمینی کوهستانی

  آموزش نقاشی دیجیتال مقر فرازمینی کوهستانی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه چشم انداز مقر فرازمینی کوهستانی را با تکنیک نقاشی دیجیتال طراحی…
  آموزش نقاشی منظره پسا آخرالزمانی

  آموزش نقاشی منظره پسا آخرالزمانی

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه یک منظره پسا آخرالزمانی را طراحی و رنگ آمیزی کنیم. صحنه…
  آموزش نقاشی موهای دخترانه با تکنیک دیجیتال

  آموزش نقاشی موهای دخترانه با تکنیک دیجیتال

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه موهای دخترانه را با تکنیک دیجیتال، طراحی و رنگ آمیزی کنیم.…
  آموزش نقاشی دیجیتال چهره دختر از روی عکس

  آموزش نقاشی دیجیتال چهره دختر از روی عکس

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه از روی عکس یک دختر ، نقاشی دیجیتال پرتره فانتزی را…
  آموزش نقاشی دیجیتال پرتره خانم از روی عکس

  آموزش نقاشی دیجیتال پرتره خانم از روی عکس

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه از روی عکس خانم، نقاشی پرتره ، با تکنیک نقاشی دیجیتال…
  آموزش حجم دادن به نقاشی کاریکاتوری چهره بازیگر مشهور

  آموزش حجم دادن به نقاشی کاریکاتوری چهره بازیگر مشهور

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه به یک نقاشی نقاشی کاریکاتوری از چهره بازیگر مشهور، با سایه…
  آموزش نقاشی دیجیتال منظره خیالی کوهستان و صخره ها

  آموزش نقاشی دیجیتال منظره خیالی کوهستان و صخره ها

  . در این فیلم آموزشی خواهیم دید؛ . چگونه یک چشم انداز از منظره خیالی کوهستان و صخره ها را…
  دکمه بازگشت به بالا