تابلو نقاشی، فریدا و بچه میمون

فریدا کالو | Farida kahlo

 

کد اثر: 27010

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: